ESNAF KENDİ ÇAYINI YAPIYOR  ESNAF KENDİ ÇAYINI YAPIYOR 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/15488 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Batman İl, Merkez İlçe, GİRBAREŞİK Mahalle/Köy, 1759 Ada, 61 Parsel, Taşınmazın tapu kaydında hisseli tarla vasfındadır. Taşınmazın Borçluya ait 2/8 hissesi satılacaktır. Üzerinde tek katlı 25 m2 betonarme vasfında depo vardır. Bulunduğu bölge belediyenin her türlü altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Çoğunlukla alt gelir grubunun yaşamayı tercih ettiği bir bölgededir. Taşınmaz Belediye sınırları içindedir. Her türlü yapılaşmaya müsaittir. Taşınmazın yer aldığı bölge semt ve mevkii itibariyle gelişen ve talep gören bir mevkidedir. Etrafında yapılar geneli müstakil tek kat iki kat ve üç katlı yapılardır. Taşınmaz batman valiliğine 3000 m, Batman belediyesine 2650 m uzaklıkta mesafededir. Taşınmaz her ne kadar tarla vasfında ise de , Yapılan değerlendirmede arsa olarak nitelendirilmiş ve arsa ve deponun değerleri birlikte hesaplanmıştır.
Adresi : Girbareşik Köyü Tir Mevkii / Merkez / BATMAN
Yüzölçümü : 62.552,40 m2
İmar Durumu : Parselin Bir kısmı imar planı içinde yer almakta, İmar uygulaması yapım aşamasında olup imar düzenlenmesine alınmıştır.
Kıymeti : 9.931.036,35 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: 1-3083 sayılı yasanın 13. Mad. Gereğince kısıtlıdır 2-Şemsettin Güneş'in veraset vergi ilişiği kesilmiştir3-Şakir Güneş'in veraset intikal vergisi ilişiği kesilmiştir.4-İmar düzenlenmesine alınmıştır-5-MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA İSTİMLAK EDİLECEKTİR-Tapu kaydı gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 10:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 10:00

08/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.