GÜL ÇİÇEĞİ HASADI BAŞLADI GÜL ÇİÇEĞİ HASADI BAŞLADI

Batman Havalimanında yolcular tarafından unutulan kayıp/buluntu eşyaların, 30/05/2023 tarihinde KDV dahil 16.825,00 TL (OnaltıbinsekizyüzyirmibeşTürkLirası) muhammen bedel üzerinden toplu olarak satışı, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Kayıp/buluntu eşyaların satışı ile ilgili ihaleye katılma şartnamesi Batman Havalimanı Müdürlüğünden KDV dâhil 250,00-TL (İkiyüzelliTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

İhaleye iştirak edecekler 2.000,00-TL (İkibinTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.

Kayıp/buluntu eşyaların satışı ihalesine katılacak olanlar 30/05/2023 günü saat 14.00’a kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Batman Havalimanı Müdürlüğü genel evrak birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki müracaatlar ve posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya saatinde getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

Söz konusu ihale ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.

İhale 30/05/2023 günü saat 14.30’da DHMİ Batman Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.

İdaremiz yapılan bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


DHMİ BATMAN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
72000 / BATMAN
TEL : 0 (488) 218 04 44         FAKS: 0(488) 218 10 03-05