STK TEMSİLCİLERİ ÇAĞRIDA BULUNDU
Kahramanmaraş’ta yaşanan depremleri yoğun hisseden Batman’da 6 STK temsilcisi, Baro binasında düzenledikleri basın açıklamasıyla ‘Batman depreme hazır mı?’ sorusunu ilgili kurumlara yöneltti. Batman Barosu, Diş Hekimleri Odası, Batman-Siirt-Muş Odası, Muhasebeci-Mali Müşavirler Odası, Batman Tabip Odası ve Mimarlar Odası Şubesi başkanlarının katıldığı basın açıklamasını Mimarlar Odası Şube Başkanı Vahdettin Tüzün okudu. Olası Bingöl depremine Batman’ın hazırlığı ile ilgi çağrıda bulunan STK’ların ortak açıklaması şöyle; “İlimizdeki yapıların olası Bingöl depremine ne kadar hazırlıklı olduğu konusunda derin endişelerimiz bulunmaktadır. Bu nedenle biz aşağıda imzası bulunan akademik odalar olarak; Batman Belediyesi bünyesinde “Afet ve Acil Müdahale İşleri Müdürlüğü”nün kurulmasını,  -İmar barışından faydalanan yapıların bina performans raporlarının Batman Belediyesi tarafından veya yapı kayıt belgesi alan taşınmaz sahiplerince arşivlenmek üzere ivedilikle yapılması ve halkın erişimine açılması istiyoruz.”

“BİNA DEPREM KARTLARI OLUŞTURULMALI”
STK’ların bazı çağrıları şöyle; “-Batman Belediyesi tarafından 1999 yılı depreminden önce ve 1999 yılı depreminden sonra ruhsatı verilen yapıların yeniden değerlendirilerek bina deprem kimlik kartlarının oluşturulması ve bu bilgilerin kent rehberine işlenerek vatandaşa açık olarak sunulması, -İlimizde uzman bir kurul oluşturularak, kentte bulunan tüm yapıların depreme dayanıklılık konusunda ivedilikle incelenmesi, riskli olduğu belirlenen yapıların derhal boşaltılarak yıkılması, -Batman Çayı havzasını oluşturan ve zemininde sıvılaşma riski bulunan bölgenin imara açılmaması ve Batman Çayı havzasının korunması için imar planlarının revize edilmesi, Deprem toplanma alanlarının belirlenerek imar planlarına ve kent rehberine işlenmesi ve halka duyurulması, -Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde bulunan yapı ve zemin laboratuvarın ücretsiz bir şekilde halka arz edilmesini, -Türkiye’de birçok büyükşehir ve il belediyelerinde uygulanan temel vizesi koşulunun Batman’da da zorunlu hale gelmesi çağrısında bulunuyoruz.”

Editör: Yunus Yasak