*Havalimanı ve çevresini kapsayan ilave ve revizyon imar planının beraberinde sorun getireceğini belirten görevden uzaklaştırılan Belediye Eş Başkanı Mehmet Demir: “O bölge yapılaşmaya açıldığında Batman suyu havzasını da olumsuz etkileyecektir” dedi.

BATMAN ÇAYI HAVZASI KORUNSUN”
Görevden alınan Batman Belediye Eş Başkanları Mehmet Demir ve Songül Korkmaz, yerel basın turunda ilave ve revizyon imar planı ile kentin bazı sorunlarını değerlendirdi. Hava limanı ve çevresini kapsayan alanda yapılan uygulama, ilave ve revizyon imar planının meclis kararıyla onaylandığını söyleyen Demir: “Yeni imar plan nesnel teknik gerekçelere dayanmamaktadır. Uygun kurum görüşlerini barındırmadığı, arazi kullanım kararlarının eşitlikçi bakış açısından ve dengeli dağılımından yoksun olduğu, sürdürülebilir sağlıklı bir çevreyi yaratamayacağı, yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kirletecektir” diye konuştu.

“DOP KESİNTİSİ UYGULANMADI”
Demir, şunları kaydetti: “Revizyon imar planı açıklama raporunda belirtilen DOP kesintisi tablosu açıklayıcı ve bütüncül olmamıştır. Gültepe Mahallesi’nde bulunan 3770 ada da iki parsel DOP kesintisi görmemiştir. Plan onama sınırı içerisinde mevcut DOP kesintinin bu parseller içinde uygulanmaması dikkat çekicidir. Adanın ortasından bir yol açılarak, doğu ve batı yönündeki 12 kilometrelik yolların devamlılığı ve bütünlüğü neden sağlanmadı. İmar planın bütününde yol kademelenmesinin, devamlılığın, sürekliliğin olmadığı ve bazı yolların bir birini karşılanmadığı ortadadır.”

“AYDINKONAK ÖRNEK İMARDIR”
Görev süresi içinde Aydınkonak’ta örnek bir imar uygulamasını yaptıklarını belirten Demir, “Dönemimiz de Aydınkonak’ta örnek bir imar planını hayata geçirdik. Yine Yolveren köyüne komşu olan çöplük alanını da enerji alanına dönüştürdük. Ve o bölgeyi duman ve metan gazından kurtardık. Kentteki kaçak yapılaşmanın önüne yine biz geçtik. Hava alanları ve çevresindeki yapılaşma kuralları genelgesi, genel şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı olması nedeniyle bu planın derhal iptali için İdare Mahkemesi nezdinde bulunuyoruz.” (Haber Merkezi)

Editör: Yunus Yasak