Yerel basında, gazetecilikte 40 yıl, yarım asıra 10 var!

Geçmiş kırk yılda nelerin değişmiş olduğunu düşündüğümüzde, değişmeyen çok az şey olduğunu görürüz. Kırk yıl önce doğmuş bebeğin, şimdi baba, belki de dede olduğunu yazmak ne kadar ne basittir değil mi! Oysa bu 40 yıl, koca yıllar dizini! Neler neler toparlayıp getirmiş bu günlere. Batman Çağdaş’ın temelini bildiğim için; değişim ve gelişim süreçlerinde başardıklarıyla, önce yaygın medya, sonra Çağdaş TV olarak anılsa da o, bizim Yeni Zaman Matbaa’mızdır her zaman.

Çünkü bu kırk yıllık sürede, henüz matbaa iken kurulduğu temelin yapısında, sadece olumlu anlamda değişiklerle ve aynı ilkeler doğrultusunda ilerleyip bugünkü kurumsal yapısına ulaştı. Başarılı ilerleme süreçlerine baktığımızda, yakın bir zamanda ve Arif Arslan Ağabey’in dirayetiyle Çağdaş TV’nin, ulusal yayın kanalı olacağına inanıyorum.

Yeni Zaman Matbaası büyük ekonomik olanaklarla kurulmamıştı. Rahmetli Enver Ağabey’in daha önce çalıştığı işyerlerinden bazılarını çok iyi hatırlıyorum, onun o işyerlerindeki özverili çalışmasının herkes tarafından takdir edildiğini hep duyagelmiştim ve rahmetli çalıştığı tüm yerlerde edindiği deneyimleri toparlayıp kendi matbaasını çok kısıtlı ekonomik olanaklarla kurdu. Bankada kabarık hesabı yoktu ama yüreğinde çok kabarık bir azmi vardı, bu azmini dürüstlük ve ciddiyetiyle birleştirince çok sağlam bir yapı meydana getirdi ve bugünkü başarıların ilk temel harcını dökmüş oldu. Yerel gazete ve televizyonların, çoğu zaman ulusal çapta yayın yapan kuruluşlardan daha etkili olduğunu biliyoruz. Çünkü herkes yereldir öncelikle, İstanbul’dan yayın yapıyor olsalar da İstanbul için asla yerel değildir. Devasa bir şehirde, yerele göre daha büyük hareketler ve vakalar olduğu için bütün kalem ve kameralar oraya yönleniyor ama eminim ki her İstanbul yerlisi kendine özgü bir gazete ve televizyona sahip olmak ister. Çünkü o gazete ve televizyon onların olacak ve kimseyle paylaşmak zorunda kalmayacak o varlığı.

Batman Çağdaş Gazetesi ve Batman Çağdaş TV ve Batman’daki diğer tüm yayın organları bizimdir, bize aittir ve bizim sesimizi yansıtan sözlerdir, orada yazılı ve sözlü kelimeler. Yeni Zaman Matbaası temeli üzerine kurulmuş olan Batman Çağdaş Gazetesi ve Çağdaş TV, rahmetli Enver Arslan Ağabey’in sabır ve dirayetiye çok zor süreçlerden geçerek bugüne geldi ve oradaki aile bireylerinin içten ve candan yardımlaşması sonucu bu mutlak başarı elde edildi.

(Eski Tekel Caddesi/ Gülistan Caddesi’nde dükkanlarımız karşı karşıya olduğu için ve bu zor süreçlerin bizzat tanığı olduğum için rahatlıkla yazdım.)

Batman Çağdaş TV, Yeni Zaman Matbaası’nın en yüksek başarısı olarak aynı ciddiyetle kuruldu, o da matbaa ve gazete gibi bize ait, bizim oldu. Başta rahmetli Enver Arslan Ağabey olmak üzere, Arslan ailesinin tüm fertlerine sonsuz teşekkürü ebedi bir borç olarak kabul ediyoruz, bu yolculuğa yürekleriyle çıktıklarını bildiğim için, o yüreklerin sağlıklı olması en büyük dileğimdir.

PİYASA HAREKETLENDİ PİYASA HAREKETLENDİ

Nice nice yıllara Batman Çağdaş Ailesi! İkici ve üçüncü kuşak Arslan’lar için ise, nice 40 yıllar diliyorum. Sonsuz teşekkürler....