BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2017/561 KARAR NO : 2019/1003 Davacılar İzzet Ataibiş ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan nüfus (Diğer kayıtların düzeltilmesi istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacılar vekili tarafından davalılar aleyhine, nüfus (diğer kayıtların düzeltilmesi istemli) davası açılmış, 29/11/2019 tarihinde davanın reddine karar verilmiş olup; tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen 49468572476 T.C. kimlik nolu, Fendi ve Gülizar oğlu Nusaybin 11/10/1972 doğumlu MASUM BATUN'a gerekçeli karar ve davacı vekili istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilmediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli kararın ve davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu süreden itibaren iki hafta içinde gerekçeli kararın tebliğ edilmiş olacağı ve istinaf başvuru sürenin biteceği İLANEN TEBLİĞ olunur.10/11/2023r
#ilangovtr Basın No ILN01935018