T.C.
BATMAN2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/723 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından Batman ili Beşiri ilçesi Beşpınar mahallesi 148 ada5 parsel sayılı taşınmaz için kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası açılmış oludğu, Mahkememizde görülen davada davalılardan 11858782482 TC kimlik nolu, HAMİDE TAŞ ve36611273694 TC kimlik nolu, Hori BELGİ'nindavacı vekilince bildirilen adreslerinetebligatlar iade dönüp tebliğ edilemediğinden , her türlü araştırmaya rağmen geçerli işe yarar tebligat adresleri tespit edilemediğindenbu kez ilanen tebliğine karar verildi.Yargılamanın bırakıldığı 06/07/2023 tarihinde saat: 09:00'da DAVALI HAMİDE TAŞ' ve HORİ BELGİ'nin mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendilerini usulüne uygun şekilde temsil ettirmesi; aksi halde HMK 'nın144. ve 186 maddeleri hükümleri gereğince yargılamalara ve tahkikatlara yokluğunda karar verileceği hususları ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01832075