BATMAN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/379 EsasKARAR NO : 2024/87
SN.BASİL ALİ
Davacı SİMAV MAHMUD aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :1-Davanın KABULÜ ile; Fuat ve Mulkiye kızı, 10/01/19** Kamışlı doğumlu, 996*****538 yabancı kimlik numaralı, Suriye Uyruklu, davacı SİMAV MAHMUD ile mervan ve Feriha oğlu 04/05/19** Kamışlı doğumu, 995*****694 yabancı kimlik numaralı, Suriye Uyruklu davalı BASİL ALİ'nin TMK 166/1 maddesi gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile BOŞANMALARINA,
2-Tarafların müşterek çocukları 999*****304 yabancı kimlik numaralı FERAH ALİ, 992*****630 yabancı kimlik numaralı ROLAV ALİ, 998*****486 yabancı kimlik numaralı İLAV ALİ, 997*****542 yabancı kimlik numaralı FUAT ALİ'nin'in velayetinin davacı anneye verilmesine,
3-Velayeti davacı anneye verilen müşterek çocuklar ile davalı baba arasında aşağıdaki gibi şahsi münasebet tesisine;
-Tarafların müşterek çocuklarının her ayın 1. ve 3. haftası Cumartesi günü saat 10:00'den aynı gün akşamı 18.00'e kadar, Ramazan Bayramı'nın 2. günü sabah saat 10:00'den aynı gün akşamı saat 18:00'e kadar, Kurban bayramının 2. Günü sabah Saat 10:00'dan aynı gün akşamı saat 18:00'e kadar davalı baba yanında kalmasına, bu süredeki masrafların davalı baba tarafından karşılanmasına,
4-Suç üstü ödeneğinden tercümanlık ücreti (Tercüman olarak görev yapan Mehmet Şirin Şehmusoğlu'na emek ve mesaisine karşılık 200,00 TL ücret takdirine), posta ve ilanen tebligat ücreti olarak yapılan toplam 6.700,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
5-Karar tarihi itibariyle Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 427,60 TL karar ilam harcı ile dava açılırken alınması gereken 80,70 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 508,30 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
6-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinde karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
7-Taraflarca gider avansı yatırılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
8-Karardan iki nüshasının kesinleştikten sonra nüfus kaydına işlenmek üzere Batman Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,
Dair, davacı asil ve davacı vekili yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA İÇERİSİNDE Mahkememize veya yargı çevresi dışında ise Mahkememize gönderilmek üzere dengi bir mahkemeye bir dilekçe verilmesi suretiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere açık duruşmada verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
7251 Sayılı yasanın 13, 16. Maddeleri ihtar ilanen olunur.. 06/05/2024
#ilangovtr Basın No ILN02030388