Başkan Mehmet Akın Doğan, gıdaya erişimin, her insanın temel hakkı olduğunu söyleyerek, “Gıdaya erişim her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Artan nüfus, iklim değişikliği, su kıtlığı, toprak erozyonu, finansal zorluklar ve diğer çevresel faktörler, tarım sektörünü olumsuz etkileyerek gıda üretimini azaltmış ve gıdaya erişimi daha da zorlaştırmıştır. Tarım sektörü insan hayatında kritik bir rol oynar ve yaşamın sürdürülebilirliği için temel bir gerekliliktir. Gıda üretimi, sağlık, ekonomi ve çevre üzerinde doğrudan etkileri olan bir sektördür. Bu nedenle, tarım sektörünün insan hayatındaki önemi dikkate alınarak bu sektör her alanda desteklenmelidir” dedi.

Kaynak: İHA