Bartın Üniversitesinin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

-    Adaylar; fotoğraf, kimlik fotokopisi e-devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (doçent ve profesörler), erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.
-    Müracaat edecek adayların (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuat (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşabilecekleri “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
-    Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Atamaları” başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.
-    Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
-    Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) E- Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. E-devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.
-    Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
-    Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan 23:59’a kadar http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
-    İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
-    İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVAN DERECE ADET *ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Okul Öncesi Eğitimi alanında tamamlamış olmak. Sosyal davranış üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI/SCI- Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az iki (2) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir (1) ulusal veya uluslararası projede görev
almış/ alıyor olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Okul Öncesi Eğitimi alanında tamamlamış olmak. Doğal çevre üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI/SCI- Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az iki (2) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir (1) ulusal veya uluslararası projede görev almış/alıyor olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerliği kabul edilen yabancı dil sınavından en az seksen beş (85) puanı olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Profesör 1 1 Temel Eğitim (Matematik Eğitimi) alanında doçent ünvanı almış olmak. Kavram yanılgıları üzerine çalışmaları bulunmak. Doçent ünvanı aldıktan sonra Web of Science (SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az üç (3) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az beş (5) ulusal veya uluslararası projede görev almış/alıyor olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 Türkçe Eğitimi veya Türk Dili alanında doçent ünvanı almış olmak. Türk dil devrimi üzerine çalışmaları bulunmak. Doçent ünvanı aldıktan sonra Web of Science (SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az üç (3) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az iki (2) ulusal veya uluslararası projede görev almış/alıyor olmak.
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Temel Bilimler Temel Bilimler Doçent 1 1 Kimya alanında doçent ünvanı almış olmak. Polimer Bilimi üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış en az on beş (15) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az beş (5) ulusal veya uluslararası projede görev almış/alıyor olmak.
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Doçent 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçent ünvanı almış olmak. Elektrik tesisleri üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az üç (3) makalesi bulunmak.
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Elektrik Makinaları Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak. Elektrik makinaları üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az iki (2) makalesi bulunmak.


DİĞER AÇIKLAMALAR:

*İlanda aranan şartlar kısmında yer alan yayınların tespitinde; son üç takvim yılı (2020, 2021, 2022) ile 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ilanın yayımlandığı güne kadar DOİ numarası almış olan yayınlar kabul edilecektir. (ZİNET GÜLER)