Bartın Üniversitesine birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

-    Adaylar; fotoğraf, kimlik fotokopisi e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (doçent ve profesörler), erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/ PersonelBasvuru/Giris) çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.
-    Müracaat edecek adayların (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuat (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşabilecekleri “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
-    Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Atamaları” başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.
-    Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
-    Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.
-    Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
-    Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan 23:59’a kadar http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/ AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
-    İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
-    İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVAN DERECE ADET *ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bizans Sanatı Profesör 1 1 Sanat Tarihi veya Arkeoloji alanında doçent ünvanı almış olmak. Karadeniz bölgesi üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış
en az bir (1) makalesi bulunmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında doçent ünvanı almış olmak. Cumhuriyet sonrası Türk Şiiri üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI- Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde
yayımlanmış en az iki (2) makalesi bulunmak.
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Uygulamalı Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Psikoloji alanında tamamlamış olmak. Trafik psikolojisi üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az iki (2) makalesi bulunmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerliği kabul edilen
yabancı dil sınavından en az seksen beş (85) puanı olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Doçent 1 1 İlahiyat veya İslami İlimler Lisans programı mezunu olmak. Felsefe ve Din Bilimleri alanında doçent ünvanı almış  olmak. Din Sosyolojisi üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç
(3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir (1) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir (1) ulusal veya uluslararası projede
görev almış/alıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Hemşirelik lisans programı mezunu olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Zihinsel yetersizliği olan çocuklar üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az iki (2) makalesi bulunmak.
Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir (1) ulusal veya
uluslararası projede görev almış/alıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Hemşirelik lisans programı mezunu olmak. İç Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Multiple Sklerozlu (MS) bireyler üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir (1) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir (1) ulusal veya uluslararası projede
görev almış/alıyor olmak.
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Doçent 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçent ünvanı almış olmak. Elektrik tesisleri üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI- Expanded) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az üç
(3) makalesi bulunmak.
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Makinaları Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak. Elektrik makinaları üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded) kapsamındaki
dergilerde yayımlanmış en az iki (2) makalesi bulunmak.


DİĞER AÇIKLAMALAR:

*İlanda  aranan  şartlar  kısmında  yer  alan  yayınların  tespitinde;  son  üç  takvim  yılı  (2020,  2021,  2022)  ile  1  Ocak  2023  tarihinden  itibaren  ilanın yayımlandığı güne kadar DOİ numarası almış olan yayınlar kabul edilecektir. (ZİNET GÜLER)