Bartın Üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adaylar; fotoğraf, kimlik fotokopisi e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (doçent ve profesörler), erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/Akademik Basvuru/PersonelBasvuru/Giris) çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.
Müracaat edecek adayların (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuat (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşabilecekleri “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Atamaları” başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.
Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.
Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan 23:59’a kadar http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVAN DERECE ADET *ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Bilgi ve Belge Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Çocuk Kütüphaneleri üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI/SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir (1) makalesi bulunmak.
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Klasik Türk Edebiyatı alanında doçent ünvanı almış olmak. Manzum tarihler üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI/SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir (1) makalesi bulunmak.
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Konuşma çözümlemesi üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az üç (3) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir (1) ulusal veya uluslararası projede görev almış/alıyor olmak.
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Zihin Engelliler Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Mesleki eğitim üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir (1) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir (1) ulusal veya uluslararası projede görev almış/alıyor olmak.
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Zihin Engelliler Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Kapsayıcı eğitim üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az üç (3) makalesi bulunmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Coğrafya alanında doktora yapmış olmak. Sürdürülebilirlik üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir (1) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir (1) ulusal veya uluslararası projede görev almış/alıyor olmak.
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Biyoteknoloji Doçent 1 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doçent ünvanı almış olmak. Ağır metal toksisitesi üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI Expanded) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az beş (5) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en bir (1) ulusal veya uluslararası projede görev almış/alıyor olmak.
**Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Biyoteknoloji Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak.Antibiyotik direnci üzerine çalışmaları
bulunmak. Son üç (3) takvim yılı içerisinde Web of Science (SCI, SCI-Expanded) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az iki (2) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir (1) ulusal veya uluslararası projede yürütücü olarak görev almış/alıyor olmak. Son üç (3) yıl içerisinde genel veya alan bazında dünya sıralamalarında ilk 500 içerisinde yer alan yurt dışındaki araştırma kurumları/üniversitelerde en az altı (6) ay süre ile araştırma yapmış olmak.
Fen Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1 1 Matematik veya İstatistik alanında Doçent ünvanı almış olmak. Bulanık mantık üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI Expanded, SSCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az üç (3) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir (1) ulusal veya uluslararası projede yürütücü olarak görev almış/alıyor olmak.
Fen Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemler Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemler Profesör 1 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında doçentlik ünvanı almış olmak. Eğitimde yapay zeka üzerine çalışmaları bulunmak. Doçentlik ünvanı aldıktan sonra Web of Science (SCI, SCI Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az on (10) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir (1) ulusal veya uluslararası projede yürütücü olarak görev almış/alıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Hemşirelikte Yönetim alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az üç (3) makalesi bulunmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Psikiyatri Hemşireliği Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Psikiyatri Hemşireliği ya da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az üç (3) makalesi bulunmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Sporda Psikososyal Alanlar Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak. Sporda değerler eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI/SCI- Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir (1) makalesi bulunmak.
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Profesör 1 1 Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. Malzeme ve Metalürji Mühendisliği alanında Doçent ünvanı almış olmak. Termal bariyer kaplamalar üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az yedi (7) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir (1) ulusal veya uluslararası projede yürütücü olarak görev almış/alıyor olmak.
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Otomotiv Doçent 1 1 Makine Mühendisliği alanında doçentlik ünvanı almış olmak. Motorların titreşimi üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI- Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az dört (4) makalesi bulunmak.
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Doçent 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçent ünvanı almış olmak. Elektrik tesisleri üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI- Expanded) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az üç (3) makalesi bulunmak.
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Makinaları Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarında doktora yapmış olmak. Elektrik makinaları üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az iki (2) makalesi bulunmak.
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Lisans ve lisansüstü eğitimlerini İnşaat Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. Betonarme yapıların güçlendirilmesi üzerine çalışmaları olmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az beş (5) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir (1) ulusal veya uluslararası projede görev almış/alıyor olmak.
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Özel Eğitim veya Engelli Çalışmaları alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir (1) makalesi bulunmak.


DİĞER AÇIKLAMALAR:
İlanda aranan şartlar kısmında yer alan yayınların tespitinde; son üç takvim yılı (2020, 2021, 2022) ile 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ilanın yayımlandığı güne kadar DOİ numarası almış olan yayınlar kabul edilecektir.
** Dünya üniversite sıralamalarıyla ilgili kriterlere aşağıdaki bağlantı adresinden erişilmektedir.
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=1006  (ZİNET GÜLER)