Proje yazımı, ekip oluşturma ve yönetim gibi konularda katılımcılara kapsamlı bir eğitim sunuluyor.
Eğitime katılan kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, bölgesel kalkınma için kritik öneme sahip. Antalya'daki çeşitli belediyeler, üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri, bu eğitim sayesinde bir araya gelerek ortak projeler geliştirmeye yönelik iş birliği fırsatlarını değerlendiriyorlar. Bu iş birliği, bölgenin potansiyelini daha etkin bir şekilde kullanarak sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor.

Kaynak: İHA