Bahçeşehir Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1.    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2.    Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1.    Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronunun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça belirtilmelidir.)
2.    Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
3.    Özgeçmiş,(YÖK Formatında)
4.    ALES Belgesi
5.    Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
6.    Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Noter onaylı belge veya e-Devlet üzerinden karekodlu olarak alınabilir))
7.    Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Noter onaylı belge)
8.    Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
9.    Deneyim şartı talep edilen kadrolarda çalışılan/çalışılmış olan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı kaşeli belge ve SGK hizmet dökümü *
10.    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
11.    1 Adet Fotoğraf

Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 Beşiktaş İstanbul Tel: (212) 381 58 52 - 68
Sınav Takvimi;
•    İlan Tarihi    : 22 Eylül 2023
•    Son Başvuru Tarihi    : 06 Ekim 2023
•    Ön Değerlendirme Tarihi    : 10 Ekim 2023
•    Giriş Sınavı Tarihi    : 13 Ekim 2023
•    Sonuç Açıklama Tarihi    : 17 Ekim 2023
Sonuçların açıklanacağı web sitesi    : https://bau.edu.tr/insankaynaklari
 
Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren (22/09/2023 – 06/10/2023) 15 gündür. (ZİNET GÜLER)

İLAN SIRA NUMARASI FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI / PROGRAM ÜNVAN SAYI YDS- YÖKDİL/ EŞDEĞERİ İLANDA YER ALACAK AÇIKLAMALAR
1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Endodonti Öğr. Gör. 2 85 Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, diş hekimliğinin klinik bilim dallarından birinde doktora ve/veya uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak veya Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, diş hekimliğinin klinik bilim dallarından birinde doktora eğitimine devam ediyor olmak
2 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Çocuk Diş Hekimliği Öğr. Gör 2 85 Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak, Çocuk Diş Hekimliği alanında doktora ve/veya uzmanlık eğitimini tamamlamış veya yapıyor olmak.
3 İletişim Fakültesi İletişim ve Tasarımı İletişim ve Tasarımı Öğr. Gör. 1 85 Yüksek lisans veya doktora eğitimi reklamcılık alanında tamamlamış olmak. Dijital ve sosyal medya, ara yüz tasarımı, dijital sanat, markalama, konumlandırma, kurumsal kimlik tasarımı, alanında akademik çalışmalar yapmış olmak veya ders verme tecrübesine sahip olmak veya sektörel tecrübeye sahip olmak.
4 Konservatuvar Müzik Teknolojisi Bölümü Müzik Teknolojisi Öğr. Gör. 1 55 Müzik/Müzik teknoloji alanında yüksek lisans yapmış olup, müziğin herhangi alt alanında doktora yapıyor olmak, müzik teknolojileri lisans programında en az iki yıl ders vermiş olmak
5 Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksek Okulu
Dişçilik Hizmetleri Diş Protez
Teknolojisi
Öğr. Gör 1 ---- Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak
6 Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksek Okulu
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü
Anestezi Öğr. Gör 1 ---- Tıp Fakültesinden mezun olmak, Anestezi ve Reanimasyon uzmanı olmak
7 İktisadi İdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi
Psikoloji Bölümü Psikoloji Araş. Gör. 2 85 Psikolojinin alt alanlarından birinde yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.
8 Konservatuvar Müzik Teknolojisi Bölümü Müzik Teknolojisi Araş. Gör. 1 55 Müzik ve/veya ses/müzik teknolojileri bölümlerinden mezun olmak ve/veya, müzik ve/veya ses/müzik teknolojileri alanlarında master, doktora yapıyor olmak