İstanbul Atlas Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.
İlan Başlama Tarihi: 09.10.2023
İlan Bitiş Tarihi: 23.10.2023
Başvuru Yeri: Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2 Kağıthane/İSTANBUL/444 34 39

S/N FAKÜLTE / BİRİM BÖLÜM / PROGRAM ANABİLİM DALI /
BİLİMDALI
KADRO SAYISI KADRO ÜNVANI İLAN AÇIKLAMASI
1 Tıp Fakültesi Temel Tıp
Bilimleri Bölümü
Biyofizik Anabilim Dalı 1 Prof. Dr. Biyofizik alanında
doçentliğini almış olmak.
2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü
Göğüs
Hastalıkları Anabilim Dalı
1 Prof. Dr. Göğüs Hastalıkları
alanında doçentliğini almış olmak.
3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü
Acil Tıp Anabilim Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi Acil Tıp Anabilim
Dalında uzmanlığını almış olmak.
4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını
almış olmak.
5 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri
Bölümü
Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı
1 Dr. Öğr. Üyesi Doktorasını Histoloji ve Embriyoloji
alanında almış olmak.
6 Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler
Bölümü
Ortotondi Anabilim Dalı 1 Doç. Dr. Ortodonti Anabilim Dalında doçentliğini
almış olmak.
7 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı 1 Dr. Öğr. Üyesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalında uzmanlığını almış
olmak.
8 Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı 1 Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Uygulamaları, Bilgisayar Donanımı, Bilişim Sistemleri alanlarından birinde
doktora yapmış olmak.
9 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Bölümü
1 Prof. Dr. Tıbbi Biyoloji alanında doçentliğini almış olmak.
10 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü 1 Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Bilişim Uygulamaları, Bilgisayar Donanımı, Enformatik alanlarından birinde
doktora yapmış olmak.
11 Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)
Bölümü
1 Dr. Öğr. Üyesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
• Başvuru Dilekçesi
• Başvuru Formu
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Diploma Fotokopileri
• Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için),
• Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• Fotoğraf (2 Adet)
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (1'i matbu 5'i CD),
• Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (1'i matbu 3'ü CD)
• Akademik Unvana Atanma Yazıları Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Atama
Yazıları (Varsa)
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan
Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)
• Vukuatlı Nüfus Kaydı (e-Devletten alınabilir)
• Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)
• İkametgah (e-Devletten alınabilir)  (ZİNET GÜLER)