Atatürk Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:
-   Adaylar  Personel  Daire  Başkanlığına  müracaat  ederken;  dilekçe,  özgeçmiş,  yayın listesi,  doçentlik  belgesi,  doçentlik  yabancı  dil  belgesi,  lisans,  yüksek  lisans,  doktora  veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte toplam 6 takım dijital dosyayı  (6  adet  USB/CD/DVD)  teslim  edeceklerdir  ve  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği”nin  14.  maddesi  gereğince  yayın  listelerinde  başlıca  araştırma  eserlerini belirteceklerdir.  Ayrıca,  1  takım  dijital  dosyayı  (1  adet  USB/CD/DVD)  ilgili  birime  teslim edeceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:
-   Adaylar,  Personel  Daire  Başkanlığına  müracaat  ederken,  dilekçe,  özgeçmiş,  yayın listesi,  nüfus  cüzdan  fotokopisi,  doçentlik  belgesi,  doçentlik  yabancı  dil  belgesi,  lisans,  yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte toplam 4 takım dijital dosyayı (4 adet USB/CD/DVD) teslim edeceklerdir. Ayrıca, 1 takım dijital dosyayı (1 adet USB/CD/DVD) ilgili birime teslim edeceklerdir.

SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımızın Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. (Zinet GÜLER)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro
Ünvanı
Adedi Derece
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesör 1 1 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında Doçent ünvanı almış olmak.
Ağız, Diş ve Çene
Cerrahisi
Doçent 1 2 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında Doçent ünvanı almış olmak.
Periodontoloji Doçent 1 2 Periodontoloji Alanında Doçent ünvanı almış
olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro
Ünvanı
Adedi Derece
Klasik Arkeoloji Doçent 1 2 Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında doktora yapmış ve Klasik Arkeoloji Alanında Doçent
ünvanı almış olmak.
Anabilim Dalı Kadro
Ünvanı
Adedi Derece
Organik Kimya Profesör 2 1 Kimya lisans mezunu olmak, Organik Kimya Alanında doktora yapmış olmak, Kimya Bilim
Alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Moleküler
Biyoloji
Doçent 1 2 Biyoloji Bilim dalında Doçent ünvanı almış
olmak.
Uygulamalı Matematik Doçent 1 2 Matematik Bilim dalında Doçent ünvanı almış olmak. Uygulamalı Matematik ve Neumann sınır şartlı parabolik denklemler üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
Biyokimya Doçent 1 2 Kimya Bilim Alanında Doçent ünvanı almış
olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece
Halk Sağlığı Hemşireliği Profesör 1 1 Halk Sağlığı Hemşireliği Alanında Doçent ünvanı almış olmak
Cerrahi
Hastalıklar Hemşireliği
Profesör 1 1 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doçent ünvanı almış olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece
Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında Doçent ünvanı almış olmak.
Üretim Yönetimi ve
Pazarlama
Profesör 1 1 Üretim ve Operasyon Yönetimi Alanında Doçent ünvanı almış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece
Din Sosyolojisi Doçent 1 1 Din Sosyolojisi Alanında doktora yapmış olmak. Din Sosyolojisi Alanında Doçent ünvanı almış
olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece
Kişilerarası
İletişim
Doçent 1 2 İletişim çalışmaları Alanında Doçent ünvanı almış
olmak.
Radyo Doçent 1 2 İletişim çalışmaları Alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Sinema Doçent 1 2 İletişim çalışmaları Alanında Doçent ünvanı almış
olmak.
Temel İletişim
Bilimleri
Doçent 1 2 İletişim çalışmaları Alanında Doçent ünvanı almış
olmak.
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece
Sosyal Bilgiler
Eğitimi
Profesör 1 1 Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalından Doçent ünvanı almış olmak.
Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık
Profesör 1 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Doçent 1 2 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Spor Bilimleri Temel Alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Sınıf Eğitimi Doçent 1 2 Temel Eğitim (Fen Bilgisi Eğitimi) Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi
Doçent 2 2 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Doçent ünvanı almış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece
Enerji Doçent 1 2 Makine Mühendisliği Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak
Mekanik (Makine) Doçent 1 2 Makine Mühendisliği Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak
Yazılım Mühendisliği Doçent 1 2 Yüksek Başarımlı Hesaplama, Dijital İmza, Bilgi Sistemleri Güvenliği Alanlarında çalışmaları
olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece
Ebelik Profesör 1 1 Ebelik Alanında çalışmalar yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece
Spor Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Beden Eğitimi ve Öğretmenliği Lisans Mezunu, Spor Bilimleri Alanında Doçent ünvanı almış olmak.
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece
Bilişim
Sistemleri ve Teknolojileri
Doçent 1 2 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Doçent ünvanı almış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece
Veterinerlik İç Hastalıkları Doçent 1 1 Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak. Veterinerlik İç Hastalıkları Bilim Alanında Doçent ünvanı
almış olmak.
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece
Bitki Koruma Profesör 1 1 Bitki Koruma Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 2 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliğine göre Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak
Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliğine göre Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilim Alanında Doçent
ünvanı almış olmak.
Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliğine göre Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış ve Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Alanında Doçent
ünvanı almış olmak.
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Profesör 1 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliğine göre Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış ve Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Tıbbi Biyokimya Profesör 1 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliğine göre Tıbbi Biyokimya Anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış ve Tıbbi Biyokimya Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliğine göre Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bilim
Alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Radyoloji Doçent 1 1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliğine göre Radyoloji Anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış ve Radyoloji Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak.