Ankara Üniversitesinin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Kadrolara Başvuracak Adaylar:
1- 
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- Özgeçmiş,
4- Diploma, geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
5- Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
6- ALES Belgesi
7- Yabancı Dil Belgesi
8- 1 adet fotoğraf
9- Deneyim belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 08.09.2023

Son Başvuru Tarihi : 22.09.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 02.10.2023
Sınav Giriş Tarihi : 09.10.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 16.10.2023

ÖNEMLİ NOTLAR
1- 
Başvuru şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
2- Sonuçlar kadronun ilan edildiği birimin internet adresinde yayımlanacaktır.
3- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
4- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu başvurularının Rektörlük-Personel Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
6- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.
7- Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
8- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
9- Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan en fazla bir tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılır.
10- İlanımıza http://www.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

BİRİM ÜNVANI ADET DERECE ALES PUANI /TÜRÜ YABANCI DİL PUANI AÇIKLAMALAR SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ
SİBER GÜVENLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Pr. ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver. Üzere)
1 5 70/SAY 85 Bilgisayar Mühendisliği ya da Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde tezli yüksek lisans yapmış olmak http://personeldb .ankara.edu.tr/
Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Pr. ÖĞR.GÖR.
(Ders Ver. Üzere)
1 5 70/SAY 85 Adli Bilişim alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Siber Suçlarla Mücadele alanında lisans eğitimi sonrası en az 5 yıllık deneyime sahip olmak http://personeldb .ankara.edu.tr/
BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU
Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. ÖĞR.GÖR. (Ders Ver. Üzere) 1 5 Muaf Muaf İşletme alanında doktora yapmış olmak. http://bemyo.ank ara.edu.tr/