Ankara Üniversitesine Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları”nda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Adaylar;
Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname
Diplomalar (*)
Doçentlik belgesi (*)
Yabancı Dil Belgesi (*)
Özgeçmiş
Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
Fotoğraf (1 adet)
Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserler ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri ile birlikte Üniversitemiz Personel Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecek olup ilan başvuru adresi Personel Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulacaktır.

Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken “Akademik Personel Alımı Başvuru Ekranı Yardım Dokümanı” nda yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

Ayrıca; Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere çevrimiçi başvuru yapıldığına dair çevrimiçi başvuru sayfasından indirilecek Başvuru Formu’nun çıktısı ile birlikte bir dilekçe ve ekinde 1 takım dosya ile ilanın son başvuru tarihine kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

1- Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi olan 08.09.2023 ve son başvuru tarihi olan 22.09.2023 tarihi mesai bitimine kadardır.
2- Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.
3- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
4- Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan en fazla bir tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılır.

(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

 

BİRİM ÜNVAN ADET AÇIKLAMALAR
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı AD Profesör 1 Yunanistan üzerine çalışmaları olmak
İngiliz Dili ve Edebiyatı AD Dr.Öğr.Üyesi 1 İngiliz Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Lacancı psikanaliz, Romantik şiir ve Ekopsikoloji alanlarında çalışmaları olmak
Fiziki Coğrafya AD Doçent 1 Mekânsal İstatistik ve Klimatoloji alanında çalışmaları olmak
Yeni Türk Dili AD Profesör 1 Eski Anadolu Türkçesi ve Türkiye Türkçesi alanında çalışmaları olmak
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Protetik Diş Tedavisi AD Doçent 1 Protetik Diş Tedavisi uzmanı olmak. Farklı protez tiplerinin adaptasyonu ile ilgili çalışması olmak
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik Teknoloji AD Doçent 1 Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında doktora yapmış ve aynı alanda doçent ünvanı almış olmak. Alanında topikal uygulanan nanopartiküler sistemler ve kozmetik konularında çalışmaları olmak
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi AD Doçent 1 Eğitim Bilimleri (Yetişkin Eğitimi) Bilim alanında doçent ünvanı almış olmak. Yetişkinlerde Biyografik Öğrenme konusunda çalışmaları olmak
FEN FAKÜLTESİ
Bilgisayar Bilimleri AD Profesör(1) 1 Cebir ve Sayılar Teorisi alanında doçent ünvanı almış olmak. Halkalar ve modüller alanlarında çalışmaları olmak
Bilgisayar Bilimleri AD Doçent 1 Matematik alanında doktora yapmış ve Matematik alanında doçent ünvanı almış olmak. Gecikmeli diferansiyel denklemlerle ilgili çalışmaları olmak
Bilgisayar Bilimleri AD Dr.Öğr.Üyesi 1 Bilgisayar destekli tasarımda yararlanılan tüp yüzeyleri, isophote ve perspektif silhouette eğrileri üzerine çalışmaları olmak
Uygulamalı İstatistik AD Doçent(1) 1 Uygulamalı İstatistik veya Biyoistatistik alanında doçent ünvanı almış olmak. Uygulamalı istatistik alanında çalışmaları olmak
Anorganik Kimya AD Profesör(1) 1 Anorganik Kimya alanında doçent ünvanı almış olmak, fosfazen türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik aktiviteleri konularında çalışmaları olmak
HUKUK FAKÜLTESİ
Anayasa Hukuku AD Dr.Öğr.Üyesi 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku Anabilim Dalı Anayasa Hukuku alanında doktora yapmış olmak
Ticaret Hukuku AD Doçent 1 Ticaret hukuku, rekabet hukuku ve reklam hukuku alanlarında çalışmaları olmak
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bilişim (Bilgisayar Teknikleri ve İletişim) AD Doçent 1 İletişim Çalışmaları alanında doçent ünvanı almış olmak. Yeni medya, sosyal medya ve telekomünikasyon konularında çalışmaları olmak
Bilişim (Bilgisayar Teknikleri ve İletişim) AD Dr.Öğr.Üyesi 1 Gazetecilik alanında doktora yapmış olmak. Dijitalleşme, gazetecilik sosyolojisi ve eğitimi alanlarında çalışmaları olmak
Araştırma Yöntemleri AD Profesör 1 Halkla ilişkiler ve siyasal iletişim alanında çalışmaları olmak.
Halkla İlişkiler AD Dr.Öğr.Üyesi 1 İletişim Bilimleri, İletişim ve Tasarım ya da Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Kurumsal iletişim alanında sektör deneyimi sahibi olmak. Dijital iletişim, eleştirel çalışmalar ve toplumsal cinsiyet gibi alanlarda çalışmaları bulunmak. Bir yükseköğretim kurumunda iletişim bilimleri alanında asgari iki yıl ders verme deneyimine sahip olmak ve multidisipliner dersler vermiş olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Fizik Mühendisliği AD Doçent 1 Fizik Mühendisliği Anabilim dalında doktora yapmış olmak. X- ışını dalgaboylu serbest elektron lazerleri ve salındırıcı yapıları üzerine deneysel ve teorik çalışmaları olmak
Fizik Mühendisliği AD Doçent 1 Fizik Mühendisliği Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Doğrusal olmayan optik üzerine deneysel çalışmaları olmak.
Fizik Mühendisliği AD Doçent 1 Fizik Mühendisliği Anabilim dalında doktora yapmış olmak. Metamalzemelerin mikrodalga uygulamaları üzerine deneysel çalışmaları olmak.
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği AD Profesör 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda doçent ünvanı almış olmak. Yapay zeka alanında optimizasyon, kriptoloji ve elektromanyetik konularında çalışmaları olmak
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği AD Dr.Öğr.Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Veri bilimi ve optimizasyon problemlerinde kaos stratejili alg algoritmalarıyla ilgili çalışmaları olmak
Enerji Sistemleri Mühendisliği AD Profesör 1 Fotokatalitik malzemeleri uygulamaları konusunda çalışmaları olmak
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Karşılaştırmalı Siyaset AD Dr.Öğr.Üyesi 1 Şehir ve Bölge Planlama alanında lisans ya da yüksek lisans, Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Milliyetçilik ve yurttaşlık, popülizm ve Latin Amerika alanlarında çalışmaları olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Spor Sağlık Bilimleri AD Doçent 1 Antrenörlük Eğitimi lisans mezunu olmak. Spor bilimleri alanında doçent ünvanı almış olmak
TIP FAKÜLTESİ
Göğüs Cerrahisi AD Dr.Öğr.Üyesi 1 Akciğer nakli konusunda yurtdışı deneyimi olmak
Kalp ve Damar Cerrahisi AD Doçent 1 Minimal invazif kalp cerrahisi (kapak ve koroner cerrahi) deneyimi olmak. Yurtdışı deneyimi olmak
Kalp ve Damar Cerrahisi AD Dr.Öğr.Üyesi 1 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak. Çocuk kalp nakli ve ventriküler destek sistemleri konusunda ileri bir merkezde çalışmış olmak. Konjenital kalp cerrahisi konusunda yurtdışı deneyimi olmak
Kalp ve Damar Cerrahisi AD Dr.Öğr.Üyesi 1 Endovasküler / Vasküler Cerrahi Girişimler ve Radyodiagnostik konusunda deneyimi olmak
Ortopedi ve Travmatoloji AD Profesör 1 Çocuk ortopedisi alanında gelişimsel kalça displazisinin erken teşhisi ve önlenmesi için kalça ultrasonografisi uygulamaları ile tıp eğitiminde uzaktan elektronik eğitim, web tabanlı ve mobil eğitim ortamlarının hazırlanması konularında çalışmaları olmak
Üroloji AD Profesör 1 Robotik Cerrahi ve Üroonkoloji alanında yurtdışı deneyimi ve bilimsel çalışmaları olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD – Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD Dr.Öğr.Üyesi 1 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak. Aspergilloz ve galaktomannan konularında çalışmaları olmak
Kardiyoloji AD Doçent 1 Yurt dışında ileri ekokardiyografi alanında eğitim almış olmak ve sol ventrikül destek cihazı takılacak hastalarda sağ ventrikül strainin kalp yetmezliğini öngörmedeki yeri ve sol atrial strain ile sol ventrikül doluş basıncının değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak
Kardiyoloji AD Dr.Öğr.Üyesi 1 Koroner arter ektazili hastalarda ve fenofibrat alan hipertrigliseridemik hastalarda serum nitrik oksit düzeylerinin değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak
Kardiyoloji AD Dr.Öğr.Üyesi 1 Kalp yetersizliği hastalarında diüretik yanıtı tahmini konusunda ve modifiye pulmoner ven izolasyonu ile atrial fibrilasyon ablasyonu hakkında çalışmaları olmak
Nöroloji AD Profesör 1 Serebrovasküler hastalıklar ve nörosonoloji alanlarında deneyimli olmak
Histoloji ve Embriyoloji AD Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Sinir bilim ve metabolizma alanında çalışmaları olmak
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi AD Profesör 1 İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Su kaynakları yönetimi, kentsel altyapı yatırımlarının planlanması, inşaatı ve yönetimi ile kentsel taşkınlar ve gayrimenkul piyasalarına etkileri gibi alanlarda çalışmaları olmak
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi AD Profesör 1 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Finans Bilim Dalı (Gayrimenkul Değerleme ve Finansmanı)’nda doçent ünvanı almış olmak. Gayrimenkul ve varlık değerleme teorisi ve uygulamaları, arazi ve gayrimenkul geliştirme ile proje yönetimi alanlarında çalışmaları olmak
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi AD Profesör 1 Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Muhasebe alanında doçent ünvanı almış olmak. Muhasebe standartları ve uygulamaları, inşaat ve gayrimenkul muhasebesi, inşaat ve gayrimenkul işletmeleri ve yönetimi, gayrimenkul vergi mevzuatı ve proje finansmanı alanlarında çalışmaları olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veterinerlik Parazitoloji AD Dr.Öğr.Üyesi 1 Veteriner fakültesi mezunu olmak. Veteriner Parazitoloji doktora programından mezun olmak ve kanatlı akarlarının akarisit direnç mekanizmaları ve mikrobiyatası üzerinde çalışmaları olmak
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD Profesör 1 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında doçent ünvanı almış olmak. Küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanlarda hayvan besleme ve beslenme hastalıkları çalışmaları olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Süt Teknolojisi AD Profesör 1 Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak. Süt ve ürünlerinde mikrobiyal sekonder metabolitler konularında çalışmaları olmak
Tarım Makinaları AD Doçent 1 Tarım Makinaları Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Tarımsal Mekanizasyon alanında doçent unvanı almış olmak. Bitkisel yağ üretimi yapılabilen, sert çekirdekli meyvesi olan, çok yıllık bitki türlerinde görüntü işleme ve analizi konusunda çalışmalar olmak
KANSER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Temel Onkoloji AD Dr.Öğr.Üyesi 1 Analitik bilimler alanında uluslararası laboratuvar kurulum ve işletme deneyimi olmak
KÖK HÜCRE ENSTİTÜSÜ
Kök Hücre ve Yenileyici Tıp AD Dr.Öğr.Üyesi 1 Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak. G protein kenetli reseptörler konusunda çalışmaları olmak
TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi AD Dr.Öğr.Üyesi 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Türk-Hint ilişkileri üzerine çalışmaları olmak ve bu alanda yurt dışı deneyimi olmak

 

(1) Adayların ÜAK Doçentlik Başvuru Dilekçesini başvuru evrakı ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. (ZİNET GÜLER)