Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Mamak İlçesi, Kusunlar-İmar (Doğukent) Mahallesinde bulunan parselde  kat karşılığı inşaat  yaptırılacak.

İhale, 14 Mart 2024 günü saat 14.00’te Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:1 Yenimahalle /Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

İsteklilerin, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı İhale Komisyonu Encümen Başkanlığına makbuz karşılığında vermesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Muhabir: RECEP AKIN