Ankara Bilim Üniversitesi ; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere-programlara öğretim elemanları alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
Adres: Ankara Bilim Üniversitesi- Maltepe Kampüsü (Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Caddesi No: 5 Çankaya/Ankara)
Telefon: 0 312 397 01 50
Başlangıç Tarihi : 28.04.2023
Son Başvuru Tarihi : 12.05.2023
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 15.05.2023
Sınav Tarihi : 17.05.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 18.05.2023


 

İstanbul Üniversitesi 26 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor İstanbul Üniversitesi 26 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
TÜM ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Başvurdukları birimi belirten dilekçe.
2. Özgeçmiş.
3. İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
4. Nüfus Cüzdanı Örneği.
5. Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6. SGK Hizmet Dökümü.
7. Adli Sicil Belgesi.
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
9. İkametgâh
10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
PROFESÖR, DOÇENT ve DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Yayın listesi
2. Doçentlik belgesi
3. İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.
4. Profesörler için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD ya da taşınabilir bellek. / Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD ya da taşınabilir
bellek.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1.Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES’ten en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
2.Onaylı lisans (varsa yüksek lisans, doktora) transkript belgeleri.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1.Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES’ten en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
2.Onaylı lisans (varsa yüksek lisans, doktora) transkript belgeleri.
3.İngilizce eğitim veren bölümler için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil
Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi.ÖZEL ŞARTLAR
• İdarenin uygun görmesi halinde ilanımız kısmen ya da tamamen, her aşamasında, üniversitemiz internet sitesinde duyurulmak suretiyle iptal
edilebilir.
• Postadaki gecikmeler de dahil olmak üzere ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
• Öğretim dili İngilizce olan bölümler için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya
eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak ya da “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı
Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 8. Maddesinin 7. Fıkrası koşullarını sağlamak gereklidir.
• Yeni açılan bölümler için yapılacak atamalarda “Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi” Madde 11 (1)
14. hükümleri uygulanabilir.
• Duyurular üniversitemiz internet sitesinden yapılacaktır (www.ankarabilim.edu.tr).

 

Fakülte Bölüm/Ana Bilim
Dalı/Program
Unvan Adet Aranan Nitelikler
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Profesör 1 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik derecesine sahip olmak. Temel bilgisayar mühendisliği derslerini vermiş olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Doçent 1 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik derecesine sahip olmak. Temel bilgisayar mühendisliği derslerini vermiş olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Dr. Öğretim Üyesi 2 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Temel bilgisayar mühendisliği derslerini vermiş olmak.
Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim
Üyesi
2 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Temel bilgisayar mühendisliği derslerini
vermiş olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Dr. Öğretim Üyesi 1 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Temel bilgisayar mühendisliği derslerini vermiş olmak.
Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi
Bilişim Sistemleri
Mühendisliği (İngilizce)
Dr. Öğretim
Üyesi
1 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Temel bilgisayar mühendisliği derslerini
vermiş olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği veya bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümünden mezun olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Meslek
Yüksekokulu
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
1 Endüstriyel tasarım, grafik tasarım, dijital oyun tasarımı, çizgi film ve animasyon veya görsel iletişim tasarımı bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. İlgili alanlardan birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Meslek
Yüksekokulu
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
2 Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar bilimleri, teknoloji ve bilgi yönetimi, elektronik ve haberleşme öğretmenliği bölümlerinden birinden
lisans mezunu olmak. İlgili alanlardan birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Meslek
Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
3 Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilgisayar öğretmenliği, yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar bilimleri, teknoloji ve bilgi yönetimi bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. İlgili
alanlardan birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Meslek
Yüksekokulu
Web Tasarım ve Kodlama Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
3 Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, bilgisayar bilimleri, teknoloji ve bilgi yönetimi bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. İlgili alanlardan birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Tercihen ilgili alanda ders vermiş olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Dr. Öğretim Üyesi 1 Yönetim ve Organizasyon alanında doktora derecesine sahip olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Doçent 1 Uluslararası ilişkiler alanında doktora yapmış ve doçentliğini bu alandan almış olmak.