Ankara Bilim Üniversitesi ; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru süreci Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
Adres: Ankara Bilim Üniversitesi Şehit Gönenç Cad. No: 5 Maltepe/Çankaya/ANKARA Telefon: 0 312 397 01 50
Başvuru Tarihi  : 05 Ocak 2024
Son Başvuru Tarihi : 19 Ocak 2024
Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 22 Ocak 2024
Sınav Tarihi : 24 Ocak 2024
Sonuç Açıklama Tarihi: 26 Ocak 2024

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Editör: MÜZEYYEN ARSLAN