Batman’da anız yangınları ile mücadelede yürütülecek çalışmalar Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar başkanlığında yapılan ‘Anız yangınları ile Mücadele Eylem Planı Toplantısı’nda masaya yatırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın tarafından anız yangınları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin yapılan bilgilendirme sunumunun ardından, alınacak önlemler ve kurumlar arasında yapılacak işbirliği faaliyetleri görüşüldü. Sunum ardından konuşan Vali Yardımcısı Culukar, anız yangınları ile mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak, ‘Anız Yangınlarının Önlenmesi ve Denetim Hizmetleri ile Biçerdöver Kontrol ve Denetim Hizmetleri Valilik Genel Emri’ doğrultusunda cezai müeyyidelerin en üst sınırda uygulanacağını ifade etti. Toplantıyla ilgili yapılan açıklamada; “Emre aykırı hareket edenlere veya uymayanlara, biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörlerin her birine ihlal edilen her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere davranışları başka bir suç oluşturmuyorsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca 2.052,00 TL idari para cezası uygulanır. Kimliğini bildirmeyen veya yanlış bildirenler hakkında ise 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40. maddesi uyarınca 977 TL idari para cezası uygulanır. 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca Verilecek İdari para cezalarına ilişkin tebliğ ile yeniden değerleme oranları dikkate alınarak güncellenmiş olup, 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20. maddesinin (l) bendi uyarınca ‘Bu Kanunun Ek – 1. maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara 2024 yılında her dekar için 386,79 TL idari para cezası verilir’ hükmü ile ‘Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat arttırılıp, 1933,95 TL olarak uygulanır’ hükmü yer almaktadır. Yasaklara uymayanlar hakkında 2872 Sayılı çevre kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır.”

Kaynak: BÜLTEN