Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’’ uyarınca;
- I. Grupta belirtilen ünvanlara 2022-KPSS (B) grubu KPSSP94 ve KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle,
- II. Grupta belirtilen ünvanlara Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin c bendi doğrultusunda, her bir ünvan için boş bulunan pozisyonun 10 (on) katı kadar aday arasından
2022-KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü ve yazılı/sözlü sınav başarı sırasına konulmak suretiyle,
- III. Grupta belirtilen ünvana ise KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sıralaması esas alınarak 10 (on) katı kadar aday arasından sadece mesleki uygulamalı sınav yapılmak suretiyle, 14 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Editör: MÜZEYYEN ARSLAN