2547  sayılı  Kanun  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili maddelerine göre Altınbaş Üniversitesi akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:
•   Adayların,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunundaki  genel  koşulları  ve  kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.
Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:
•   Başvuru dilekçesi;
•   YÖK formatında detaylı  özgeçmiş ve  yayın  listesi;  (Üniversitemiz web  sayfası  İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki Özgeçmiş, KVKK Formu ve Altınbaş
Üniversitesi Başvuru Formunun doldurulması zorunludur.)
•   Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümünde yer alan Altınbaş Üniversitesi
Akademik Bilgi Forumunun doldurulması zorunludur.
•   Lisans   /   Yüksek   Lisans   /   Doktora/Doçentlik   öğrenci/mezuniyet   belgesinin   noter tasdikli örneği ya da –e-Devletten alınan diploma belgesi örneği;
•   Yurt  dışından  doktora  alan  adaylar  için,  YÖK  denklik  belgesinin  aslı  ya  da  noter
tasdikli örneği;
•   YÖK  tarafından  kabul  edilen  yabancı  dil  sınavlarına  ilişkin  sonuç  belgesi  aslı  veya noter tasdikli örneği;
•   Nüfus cüzdanı fotokopisi;
•   2 adet vesikalık fotoğraf;
•   İkametgah Belgesi (e-Devletten alınabilir.);
•   En son çalışılan kurumdan çalışma belgesi;
•   Herhangi   bir   kamu   kuruluşunda   çalışanların   (daha   önce   çalışıp   ayrılsalar   dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: RESMİ GAZETE