Alanya Üniversitesine aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir.

Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Evraklar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
2. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel adresinde mevcut),
3. Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, adli sicil kaydı, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dijital ortamda ve basılı 1 takım dosya,
4. Doçent kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, adli sicil kaydı, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dijital ortamda ve basılı 1 takım dosya,
5. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, adli sicil kaydı, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dijital ortamda ve basılı 1 takım dosya,
6. Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,
7. Üniversitemiz https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel sayfasında yayımlanan değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali ile birlikte ilgili akademik birime başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Başvuru Şekli: Şahsen veya posta yolu ile
Başvuru Yeri: Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No: 7 Alanya Üniversitesi Alanya/Antalya 07400
NOT: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Evraklar:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
2. Başvuru dilekçesi (https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel adresinde mevcut),
3. Ayrıntılı özgeçmiş (YÖK formatlı CV),
4. Noter onaylı lisans/yüksek lisans diplomaları veya e-Devletten alınan belgeler (yurt dışından alınan lisans/yüksek lisans diplomaları için YÖK Denklik Belgesinin onaylı örneği)
5. Lisans/yüksek lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı veya e-Devletten alınmış barkodlu transkript)
6. ALES belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES'ten en az 70 puan almış olmak.)
7. Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. 2 adet fotoğraf
10. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren resmi belge
11. Adli sicil kaydı ile birlikte ilgili akademik birime başvuru yapmaları gerekmektedir.
Not-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (www.alanyauniversity.edu.tr) yayınlanacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Not-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 23.08.2023
Son Başvuru Tarihi : 07.09.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 08.09.2023
Sınav Giriş Tarihi : 11.09.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 12.09.2023
Başvuru Adresi : Alanya Üniversitesi Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No: 7 07400 Alanya
 

Fakülte Bölüm Kadro
Sayısı
Unvan Özel Şartlar
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1 Profesör Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya İstatistik, Matematik Mühendisliği veya Fizik Mühendisliği bölümlerinden lisans, tezli yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1 Doçent Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya İstatistik, Matematik Mühendisliği veya Fizik Mühendisliği bölümlerinden lisans, tezli yüksek lisans ve doktora
derecelerine sahip olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1 Doktor Öğretim Üyesi Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya İstatistik, Matematik Mühendisliği veya Fizik Mühendisliği bölümlerinden lisans, tezli yüksek lisans ve doktora
derecelerine sahip olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 1 Profesör Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, İşletme, Yönetim ve Organizasyon ana bilim dallarından birinde doktora derecesine
sahip olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon (Türkçe) 1 Doktor Öğretim Üyesi Grafik Tasarımı alanında yüksek lisans ve sanatta yeterlik unvanına sahip olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Türkçe)
1 Doçent Beslenme Bilimleri dalında doktora yapmış, Turizm alanında doçentlik
unvanına sahip olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) 1 Doktor Öğretim Üyesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği, Yiyecek İçecek işletmeciliği, Beslenme Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği alanlarından birinde
doktora derecesine sahip olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1 Araştırma Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak ve bu bölümlerin birinde tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak.