Akdeniz Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte 14.09.2023 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Öğretim üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
-Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu) (1 adet),
-Özgeçmiş (2 adet),
-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,
-Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi (2 adet),
-Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin onaylı sureti (2 adet),
-Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge (2 adet),
-Profesör ve Doçent kadro başvuruları için doçentlik belgesinin onaylı sureti (2 adet),
-Yabancı dil sonuç belgesi (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı) (2 adet),
-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi (2 adet),
-Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu (https://www.akdeniz.edu.tr/akdeniz-universitesi-akademik-yukseltme-ve-atamakriterleri/ internet adresinden ulaşılabilir) (2 adet),
-Bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren fiziksel olarak hazırlanacak eser yayın dosyası (1 adet),
-Adayların; lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti, özgeçmiş, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadro başvuruları için 6 (altı), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 (dört) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Zinet GÜLER)

S.N. BİRİM BÖLÜM ANA BİLİM DALI UNVAN DER. ADET NİTELİKLER
1 EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ PROFESÖR 1 1 İlköğretim alanında doktora derecesi ve İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmak. Fene yönelik tutum, öğrenme yaklaşımı ve hiyerarşik modelleme konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Alanında en az 1 (bir) yıl
yurtdışı deneyimine sahip olmak.
2 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Genetik Hastalıkları) alanında Doçent unvanı almış olmak. Nörogenetik konusunda bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
3 ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BİYOMETRİ VE GENETİK PROFESÖR 1 1 Zootekni ve Hayvan Besleme alanında Doçent unvanı almış olmak. Çiftlik hayvanlarında genomik seleksiyon ve genom çaplı ilişki analizleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. En az 1 (bir) yıl yurt dışı
deneyimine sahip olmak.
4 MANAVGAT TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ DOÇENT 1 1 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında doktora derecesine ve Turizm alanında Doçent unvanı almış olmak. Destinasyon yönetimi ve pazarlaması ile turizm yerel halk ilişkisi üzerine
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
5 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ SÜT TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1 1 Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak. Süt ürünlerinde görüntü işleme konusunda bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
6 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOÇENT 1 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçent unvanı almış olmak. Karaciğer transplantasyonu anestezisinde 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak. Karaciğer transplantasyonu alanında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
7 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Çocuk Göğüs Hastalıkları alanında Doçent unvanı almış olmak. Kistik fibrozis hastalığı ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Uyku Bozuklukları Sertifikasına sahip
olmak.
8 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Neonatoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Prematür Retinopatisi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Yenidoğan Resusitasyon Programı (NRP) eğitici sertifikası ve eğiticinin eğitimi sertifikasına sahip
olmak.
9 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Neonatoloji alanında Doçent unvanı almış olmak. Yenidoğan Hipernatremik dehidratasyon konusunda bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
10 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Çocuk Acil yan dal uzmanı olmak. Çocuk Acil alanında Doçent unvanı almış olmak. Çocuk Acil alanında ultrasonografi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Pediatrik ileri yaşam destek (Pediatric Advanced
Life Support) eğitmeni olmak.
11 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Çocuk Nefrolojisi alanında Doçent unvanı almış olmak. Çocuk böbrek nakli alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak.
12 ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ DOÇENT 1 1 Bahçe Bitkileri alanında yüksek lisans, doktora ve Doçent unvanı almış olmak. Hasat Sonu Teknolojisi ve Fizyoloji konularında bilimsel çalışmalara sahip
olmak.
13 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TERMODİNAMİK DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Lisans ve doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olup, elektronik soğutma konusunda bilimsel
çalışmaları olmak.
14 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ HAREKET VE ANTREMAN DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Hareket ve Antrenman alanında yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak.
Futbolcularda bacak deformiteleri ve
bağıl yaş etkisi üzerine bilimsel çalışmaları bulunmak.
15 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ REKREASYON REKREASYON DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 3 1 Spor Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Rekreasyonda algılanan sağlık çıktıları, serbest zaman engelleri ve serbest zaman engelleri ile baş etme stratejileri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ