Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2’nci maddesine göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak sureti aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır.

a) Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm Dağılım Tablosu; 

POZİSYON POZİSYON BÖLÜMLERİ Pozisyon Sayısı
AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ ASDEP (Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmalar) 48
ASDEP (Psikoloji) 45
ASDEP (Aile ve Tüketici Bilimleri) 7
ASDEP (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) 17
ASDEP (Çocuk Gelişimi) 8
ASDEP (Sosyoloji) 9
TOPLAM 134


b) 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyon Dağılım Tablosu; 

POZİSYON Pozisyon Sayısı
SOSYAL ÇALIŞMACI 72
PSİKOLOG 122
FİZYOTERAPİST 32
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 22
DİYETİSYEN 20
ÖĞRETMEN 105
AVUKAT 8
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 41
HEMŞİRE 124
BÜRO PERSONELİ 225
TEKNİKER 8
TEKNİSYEN 11
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 223
TOPLAM 1013


c) Yurt Yönetim Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm Dağılım Tablosu; 

POZİSYON POZİSYON BÖLÜMLERİ Pozisyon Sayısı
YURT YÖNETİM PERSONELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ (Sosyal Hizmet) 5
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Psikoloji) 5
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Çocuk Gelişimi) 5
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik)
3
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Sosyoloji) 5
TOPLAM 23


ç)Destek Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm Dağılım Tablosu 

POZİSYON POZİSYON BÖLÜMLERİ POZİSYON SAYISI
Kadın Erkek Toplam
DESTEK PERSONELİ DESTEK PERSONELİ (4/B) ENGELLİ BAKICISI 50 16 66
DESTEK PERSONELİ (4/B) YAŞLI
BAKICISI
323 210 533
DESTEK PERSONELİ (4/B) ÇOCUK BAKICISI 248 146 394
DESTEK PERSONELİ (4/B) BAKIM PERSONELİ 17 17
DESTEK PERSONELİ (4/B) TEMİZLİK 146 97 243
DESTEK PERSONELİ (4/B) ŞOFÖR 8 8
TOPLAM 784 477 1261


d) Aile Sosyal Destek Personeli (4/B), Yurt Yönetim Personeli (4/B), Destek Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm ve İl Dağılımı ile 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyon İl Dağılımı ayrıca Bakanlık resmi internet sayfasında yayımlanacaktır.

1- BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.  

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
a) Adaylar başvurularını 28/04/2023-08/05/2023 tarihleri arasında son gün saat 23:59’ a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) eDevlet ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.
c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Başvuru şekli, başvuruların değerlendirilmesi, istenen belgeler, sonuçların duyurulması ve sonuçlarının ilanı ile diğer hususlar Bakanlığımızın internet adresinde (www.aile.gov.tr , https://www.aile.gov.tr/pgm ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformunda yayınlanacaktır.  

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ