Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak olup, postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru süresi
ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlamaktadır.
Başvuru Tarihi: 07.08.2023,
Son başvuru tarihi: 21.08.2023 Pazartesi günü mesai bitimi.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Adayların https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=1001&bid=265&tid=7 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formunu doldurarak ekinde; Özgeçmiş, Onaylı veya e-Devletten alınmış karekodlu Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi), İki (2) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Belgesi, Mal Bildirim Beyannamesi (Kurum Dışı Başvurular İçin), Adli Sicil Kaydı Belgesi, Hizmet Cetveli (Herhangi Bir Kurumda Çalışıyor veya Daha Önce Çalışmış İse), Yayın Listesi, Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Puanlama Tablosu (Aday tarafından imzalanacaktır.), Doçentlik Belgesi (Profesör ve Doçent kadroları için), Yabancı Dil Belgesi (Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları gereğince Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir Yabancı Dil Sınavından en az elli beş (55) puan veya uluslararası geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan; bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise seksen (80) veya buna denk bir puan almış olmak gerekmektedir. (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için)),

Yukarıda istenen belgeler ile birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları gereğince hazırlanan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziki dosya ve beraberinde;
1- Profesör kadrosu için 6 (altı) adet, Doçent kadrosu için 4 (dört) adet dijital dosya (Flashdisk/DVD/CD) ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet dijital dosya (Flashdisk/DVD/CD) ile birlikte ilgili Fakülteye/Yüksekokula/Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca Üniversitemizce oluşturulacak olan ön değerlendirme komisyonunun olumlu raporu ve Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarında belirlenen puanı almış olmak.

NOT:
Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 

BİRİMİ BÖLÜM / ANABİLİM DALI ÜNVANI KADRO ADT KADRO DRC BAŞVURU KOŞULU
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik / Hemşirelik A.D. Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Hemşirelik lisans mezunu olup, Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 
/ Beslenme ve Diyetetik A.D.
Doktor Öğretim Üyesi 1 5 Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olup, Klinik Beslenme alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik / Ebelik A.D. Doktor Öğretim Üyesi 1 4 Ebelik veya Hemşirelik lisans mezunu olup, Ebelik veya Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri/Acil Tıp A.D. Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri/Aile Hekimliği A.D. Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri/Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji A.D.
Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri/Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon A.D.
Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri/Nöroloji A.D. Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri/Radyoloji A.D. Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları A.D.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri/İç Hastalıkları A.D. Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri/Kadın Hastalıkları ve
Doğum A.D.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri/Kulak Burun ve Boğaz
A.D.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri/Ortopedi ve Travmatoloji
A.D.
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri/Tıbbi Patoloji A.D. Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri/Üroloji A.D. Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.
Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ