Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji  Üniversitesine  aşağıda  belirtilen  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile “Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

*  PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar tarafından; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, yabancı dil belgesi, T.C.Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, Barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı veya fotokopileri noterden/resmi kurumlarca onaylanmış (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) doçentlik belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile bilimsel çalışma ve yayınlarını,  Asgari  Koşulların  Sağlandığına  İlişkin  Bildirim  Formu  ile  Ek-II  Puanlama  ve  Değerlendirme  Tablosunu  içeren  bir  takım  fiziksel  dosya hazırlanacaktır. Adayların hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte, PDF formatında hazırlanmış özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça  belirtildiği  yayın  listesi  ve  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarına  ait  bilgi  ve  belgeleri  içeren 6 (altı)  adet  CD veya
Taşınabilir Bellek  ile  Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

*  DOÇENT  kadrolarına  başvuracak  adaylar  tarafından;  birim,  bölüm  ve  anabilim  dalını  belirten  dilekçe;  ekinde  özgeçmiş,  yabancı  dil  belgesi, T.C.Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, Barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı veya fotokopileri noterden/resmi kurumlarca onaylanmış (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) doçentlik belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile bilimsel çalışma ve yayınlarını,  Asgari  Koşulların  Sağlandığına  İlişkin  Bildirim  Formu  ile  Ek-II  Puanlama  ve  Değerlendirme  Tablosunu  içeren  bir  takım  fiziksel  dosya hazırlanacaktır.  Adayların  hazırlamış  oldukları  fiziksel  dosya  ile  birlikte,  PDF  formatında  hazırlanmış  özgeçmiş,  doçentlik  belgesi,  bilimsel  çalışma  ve yayınlarına  ait  bilgi  ve  belgeleri  içeren  4  (dört)  adet  CD  veya  Taşınabilir  Bellek  ile  Üniversitemiz  Rektörlüğü  Personel  Dairesi  Başkanlığına  şahsen başvurmaları gerekmektedir.

*  DOKTOR  ÖĞRETİM  ÜYESİ  kadrolarına  başvuracak  adaylar  tarafından;  birim,  bölüm  ve  anabilim  dalını  belirten  dilekçe;  ekinde  özgeçmiş, yabancı dil belgesi T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, Barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı veya fotokopileri noterden/resmi kurumlarca onaylanmış  (belgelerin  asılları  ile  birlikte  gelindiğinde,  fotokopilerinin  onayları  yapılabilecektir),  lisans,  yüksek  lisans,  doktora  diplomaları  ile  bilimsel çalışma  ve yayınlarını,  Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu ile Ek-II Puanlama  ve Değerlendirme Tablosunu içeren  bir takım fiziksel dosya  hazırlanacaktır.  Adayların  hazırlamış  oldukları  fiziksel  dosya  ile  birlikte,  PDF  formatında  özgeçmiş,  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarına  ait  bilgi  ve belgeleri içeren 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Bellek ile Üniversitemiz ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İlgili kadrolara başvuracak adayların,

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.
  • Erkek adayların askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir. (e-Devlet’ten alınabilir.)
  • Adli Sicil belgesini sunmaları gerekmektedir. (e-Devlet’ten alınabilir.)
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodlu Hitap hizmet dökümü alınabilir)
  • Profesör ve/veya Doçent kadrosuna başvuran adaylardan Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan doçent ünvanını almış olanlar Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi uyarınca, ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılacak sözlü sınava tabi tutulacaktır. Bu sınavdan başarılı olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren  son  müracaat  tarihine  kadar  yapılması  gerekmektedir.  Adaylar  başvuru  dilekçesini  http://www.atu.edu.tr  adresinden  alarak  başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Rektörlük:0 322 455 00 00
 

S.NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVAN KADRO ADEDİ KADRO DER. İLAN AÇIKLAMA
2023/22 Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelleri Doçent 1 1 Bilgisayar  Bilimleri  ve  Mühendisliği  bilim  alanında  Doçent
unvanına  sahip  olmak,  veri  madenciliği  ve  metin  işleme konularında çalışmaları bulunmak.
2023/23 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Sosyal Psikoloji Doçent 1 1 Kuşaklararası  farklılaşmalar  ve  toplumsal  değişim  üzerine çalışmaları bulunmak.
2023/24 İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi
Psikoloji Deneysel Psikoloji Doktor Öğretim
Üyesi
1 3 Psikoloji  lisans,  yüksek  lisans  ve  doktora  mezunu  olmak,
bellek ve dikkat konularında çalışmaları bulunmak.
2023/25 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Klinik Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Psikoloji  lisans,  yüksek  lisans  ve  doktora  mezunu  olmak,
klinik-sağlık    psikolojisi    ve    psiko-onkoloji    konularında çalışmaları bulunmak.
2023/26 İşletme Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler Doçent 1 1 Nicel   Karar   Yöntemleri   bilim   alanında   Doçent   unvanına sahip   olmak,   sayısal   yöntemler   ve   panel   veri   analizi
konularında çalışmaları bulunmak.
2023/27 İşletme Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1 Yönetim  ve  Strateji  bilim  alanında  Doçent  unvanına  sahip olmak,    dijitalleşme,    bilgi    yönetimi    ve    örgütsel    sağlık
konularında çalışmaları bulunmak.
2023/28 İşletme Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1 Yönetim  ve  Strateji  bilim  alanında  Doçent  unvanına  sahip
olmak,  sosyal  sermaye,  örgütsel  davranış  ve  örgüt  kuramı konularında çalışmaları bulunmak.
2023/29 İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bilişim Yönetimi Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Finans  alanında  doktora  mezunu  olmak,  kurumsal  finans, kurumsal   sürdürülebilirlik   ve   bilişim   riskleri   konularında
çalışmaları bulunmak.
2023/30 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Restorasyon Doçent 1 1 Mimarlık   bilim   alanında   Doçent   unvanına   sahip   olmak, Yenileme,   Restorasyon,   Tarihi   Çevre   Koruma   ve   Kamu
Yapıları konularında çalışmaları bulunmak.
2023/31 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Şehircilik Doçent 1 1 Mimarlık bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, Antik
kentlerin oluşum kurgusu, Mekân dizim yöntemi ve Çevresel kent kimliği konularında çalışmaları bulunmak.
2023/32 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Doktor Öğretim Üyesi 1 3 Mimarlık lisans ve doktora mezunu olmak, kapsayıcı turizm ve     turizm     kentlerinin     sürdürülebilirliği     konularında
çalışmaları bulunmak.
2023/33 Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kontrol ve Kumanda Sistemleri Profesör 1 1 Elektrik-Elektronik    Mühendisliği    bilim    alanında    doçent unvanına   sahip   olmak,   kontrol,   yapay   zeka   ve   robotik
alanlarında çalışmaları bulunmak.
2023/34 Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kontrol ve Kumanda Sistemleri Doçent 1 1 Elektrik-Elektronik    Mühendisliği    bilim    alanında    doçent
unvanına   sahip   olmak,   kontrol   teorisi   ve   uygulamaları konularında çalışmaları bulunmak.
2023/35 Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Depolama Teknolojileri Doçent 1 1 Kimya  bilim  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak,  camsı metaller,   hidrojen    üretimi    ve    depolanması    konularında
çalışmaları bulunmak.
2023/36 Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri Doçent 1 1 Gıda   Bilimleri   ve   Mühendisliği   bilim   alanında   doçent unvanına  sahip  olmak,  protein  biyoaktivitesi  ve  yenilebilir
filmler konularında çalışmaları bulunmak.
2023/37 Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Doçent 1 1 Gıda   Bilimleri   ve   Mühendisliği   bilim   alanında   doçent
unvanına  sahip  olmak,  bitkisel   yağ   ve  tahıl   teknolojileri konularında çalışmaları bulunmak.
2023/38 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama Doçent 1 1 Maden  Mühendisliği  bilim  alanında  doçent  unvanına  sahip
olmak,   yüzey  kimyası,   flotasyon   ve   teorik   hesaplamaları konularında çalışmaları bulunmak.

(ZİNET GÜLER)