İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM), il genelindeki hastanelerin acil servisleri ile il ambulans servisi arasındaki koordinasyon ve hizmet standartlarını görüşmek üzere 112 toplantı salonunda bir araya geldi. İl Sağlık Müdürü Uz.Dr.Semih Canpolat başkanlığında düzenlenen toplantıya hizmet başkanları, başkan yardımcıları, şube müdürleri, birim uzmanları, il ambulans servisi başhekimi, kamu ve özel hastanelerin acil servis sorumluları ve başhekimleri katıldı. Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.  İl Genelinde acil sağlık hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı 2.ASKOM toplantısında İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Semih Canpolat; “Bütün gayemiz sağlık hizmetlerini daha nitelikli boyuta ulaştırmak, sağlık tesisleri arasında sevk zincirinden  kaynaklı yaşanabilecek hasta mağduriyetinin ve başka illere hasta sevkinin tamamen önüne geçebilmektir. Sağlık alanında kalite çıtasını daha yukarıya çıkarabilmek için ortak görüş birliğine varmak ve uygulamaktır” dedi.