“EĞİTİMDE BAŞARI OKUL YÖNETİMİNDEN GEÇER” “EĞİTİMDE BAŞARI OKUL YÖNETİMİNDEN GEÇER”

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını USB taşınabilir belleğe ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım halinde USB taşınabilir belleğe ekleyerek dilekçeyle birlikte ilan tarihinden itibaren Rektörlüğümüze on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım hâlinde USB taşınabilir belleğe ekleyerek dilekçe ile birlikte ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasının (ç) bendi uyarınca Üniversitemizin yabancı dille eğitim veren birimleri için yabancı dil şartı aranmaktadır.
Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro
Unvanı
Adet Aranan Şartlar
İç Hastalıkları Profesör 1 - Tıbbi Onkoloji alanında Doçent unvanı almış olmak.
Genel Cerrahi Profesör 1 - Hepatopankreatobiliyer Cerrahi alanında deneyimli olmak.
Genel Cerrahi Profesör 1 - Kolorektal ve Robotik Cerrahi alanında deneyimli olmak.
Genel Cerrahi Doçent 1 - Robotik fıtık cerrahisi alanında deneyimli olmak
Genel Cerrahi Doçent 1 - Meme ve Endokrin Cerrahisi alanında deneyimli olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 - Çocuk Alerji uzmanı olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 - Dirsek eklem rahatsızlıkları konusunda deneyim sahibi olmak ve çalışmalar yapmış olmak.
Kardiyoloji Doçent 1 ‐ Kardiyoloji uzmanı olmak,
‐ İnvaziv Kardiyoloji konusunda deneyimli olmak.
Tıbbi Genetik Dr. Öğr. Üyesi 1 ‐ Tıp Fakültesi mezunu olmak,
‐ Tıbbi biyoloji ve genetik alanında doktora yapmış olmak,
‐ Genom analizleri ve nörogelişimsel hastalıkların genetiği araştırmalarında deneyimli olmak.


BAŞVURU ADRESİ:
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 500 44 44