Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi aşağıda  belirtilen  birimleri  için  2547  sayılı  Kanunun  26.  24.  ve  23. maddesinde   belirtilen   asgari   koşulların   yanında,   Üniversitemiz  web   sayfasında   yayınlanan Acıbadem   Mehmet   Ali   Aydınlar   Üniversitesi   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör  kadrosu  daimi  statüde  olup,  başvuracak  adayların  Anabilim  Dalı  ile  “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini,  tebliğleri  ile  bunlara  yapılan  atıfları,  yönettiği  doktora  çalışmalarını,  Üniversiteye katkılarını   kapsayan   ve   belgeleyen   6   takım  yayınlarını   USB  taşınabilir   belleğe   ekleyerek Rektörlüğümüze   ilan   tarihinden   itibaren   on   beş   (15)   gün   içinde   bizzat   başvurmaları gerekmektedir.

Doçent  kadrosu daimi  statüde olup,  atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini,  noterden tasdikli  doçentlik  belgesini,  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  4  takım  halinde  USB  taşınabilir belleğe  ekleyerek  dilekçeyle  birlikte  ilan  tarihinden  itibaren  Rektörlüğümüze  on  beş  (15)  gün içinde  bizzat  başvurmaları,  ayrıca  Doçent  kadrosuna  başvuracak  adayların  Üniversitelerarası Kurul  tarafından  değişecek  bilim  alanları  için  ayrı  ayrı  belirlenen  ve  halen  yürürlükte  olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracak  adayların  özgeçmişlerini,  noter  tasdikli doktora  belgelerini,  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  4  takım  hâlinde  USB  taşınabilir  belleğe ekleyerek dilekçe ile birlikte ilan tarihinden itibaren on beş (15)  gün içinde ilgili  birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim   Kurumlarında   Yabancı   Dil   Öğretimi   ve   Yabancı   Dille   Öğretim Yapılmasında  Uyulacak  Esaslara  İlişkin  Yönetmeliğin  8.  maddesinin  7.  fıkrasının  (ç)  bendi uyarınca Üniversitemizin yabancı dille eğitim veren birimleri için yabancı dil şartı aranmaktadır.

Yurt  dışından  alınmış  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin  onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen  şartları  taşımayan  ve  süresi  içerisinde  başvurmayan  adayların  başvuruları  ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. (ZİNET GÜLER)

TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adet Aranan Şartlar
Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Ortopedi ve Travmatoloji Doçenti olmak,
Artroplasti konusunda deneyim sahibi olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Ortopedi ve Travmatoloji Doçenti olmak,
Omuz ve Dirsek Cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak.
Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 Tıbbi Farmakoloji alanında Doçent Ünvanı almış olmak,
Kardiyovasküler ve Solunum Sistemi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 Tıbbi Farmakoloji alanında Doçent Ünvanı almış olmak,
Sinir Bilim alanında çalışmalar yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı veHastalıkları Doçent 1 - Çocuk Endokrinoloji uzmanı olmak.
Nöroloji Doçent 1 Nöroloji Doçenti olmak,
Nörokognisyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Histoloji ve Embriyoloji Doçent 1 Histoloji Embriyoloji Doçenti olmak
Tıp Fakültesinde İngilizce en az 2 yıl ders vermiş olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji Dr.
Öğr.Üyesi
1 Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Tıpta uzmanlığını tamamlamış veya bu
alanda doktora yapmış olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adet Aranan Şartlar
Farmasötik Kimya Doçent 1 - Farmasötik Kimya Doçenti olmak.
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Kadro Ünvanı Adet Aranan Şartlar
Moleküler Biyoloji ve Genetik Dr. Öğr. Üyesi 1 - Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu olup Biyopsikoloji alanında doktora yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Kadro Ünvanı Adet Aranan Şartlar
Sağlık Yönetimi Profesör 1 Yönetim ve Strateji alanında Doçent Ünvanı almış olmak,
Sağlık Ekonomisi alanında deneyim sahibi olmak.
Beslenme ve Diyetetik Doçent 1 - Beslenme ve Diyetetik alanında Doçent Ünvanı almış olmak.
Beslenme ve Diyetetik Doçent 1 - Beslenme ve Diyetetik alanında Doçent Ünvanı almış olmak.
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Kadro Ünvanı Adet Aranan Şartlar
Sosyoloji Doçent 1 Sosyoloji alanında Doçent Ünvanı almış olmak,
Bilim Sosyolojisi alanında deneyim sahibi olmak,
Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az 2 yıl ders vermiş olmak.
Psikoloji (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1 Psikoloji alanında doktora sahibi olmak,
Evrimsel Psikoloji ve Bilişsel Psikoloji alanında çalışmaları
bulunmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adet Aranan Şartlar
Medikal Biyoteknoloji Profesör 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Doçent Ünvanı almış olmak,
Yükseköğretim Kurumlarında Medikal Biyoteknoloji alanında en az 2
yıl İngilizce ders vermiş olmak.
Medikal Biyoteknoloji Doçent 1 Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak,
Yükseköğretim Kurumlarında Medikal Biyoteknoloji alanında en az 2
yıl İngilizce ders vermiş olmak.

BAŞVURU ADRESİ:
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir-İSTANBUL Tel: 0216 500 44 44