İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne 42 istasyon operasyon işçisi işe alınacaktır.
İşgücü talepleri İŞKUR’da 14.08.2023-18.08.2023 tarihleri arasında yayınlanacaktır.
Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir 
İSTASYON OPERASYON İŞÇİSİ İÇİN “GENEL HUSUSLAR VE ÖZEL ŞARTLAR” BÖLÜMÜNDE YAYINLANACAK HUSUSLAR  
İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;
- Belirtilen meslek yüksekokulu programlarından mezun olması gerekmektedir.   
- İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
2- İlanedilen işgücütalebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adayların; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında aşağıda belirtilen evrakları kontrol edilerek teslim alınacaktır.İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
3- Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.
4- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı hesaplanarak, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
5- İşe başlayacak istasyon operasyon işçilerinin işyeri İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğü olup, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı raylı sistem hattında çalıştırılacaktır.
6- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
7- İşe başlayan istasyon operasyon işçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.
8- İşe başlayan istasyon operasyon işçisinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir.
9- İstasyon operasyon işçi kadroları Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı hatları dışında diğer istasyon ve garlarda bulunmadığından, istasyon operasyon işçilerinin bu hatların dışında başka işyerlerine nakli mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.
10- İşe başlayan istasyon operasyon işçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.
11- İstasyon operasyon işçisi olarak işebaşlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ