Trabzon Avrasya Üniversitesine aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Program: Ünvan: Kadro Sayısı: ALES Puan Türü: Yabancı Dil: Aranan Nitelik:
İş ve Uğraşı Terapisi Öğretim Görevlisi 1 70/SAY Muaf Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Ortopedik Protez ve Ortez Öğretim Görevlisi 1 70/SAY Muaf Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
İlk ve Acil Yardım Öğretim Görevlisi 3 70/SAY Muaf Hemşirelik lisans mezunu olup Hemşirelik alt dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Eczane Hizmetleri Öğretim Görevlisi 2 70/SAY Muaf Eczacılık lisans mezunu olup Eczacılık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ya da kimya lisans mezunu olup Kimya,Farmakoloji, Farmasötik Kimya, Farmakognozi, Analitik Kimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak.
Anestezi Öğretim Görevlisi 2 70/SAY Muaf Hemşirelik lisans mezunu olup Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi 1 70/EA Muaf Çocuk Gelişimi lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans mezunu olmak.
MESLEK YÜKSEKOKULU
Program: Ünvan: Kadro Sayısı: ALES Puan Türü: Yabancı Dil: Aranan Nitelik:
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Öğretim Görevlisi 3 70/SÖZ 85 İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak
Bilgisayar Programcılığı Öğretim Görevlisi 2 70/SAY Muaf Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Öğretmenliği, Yönetim ve Bilişim Sistemleri, İstatistik veya Bilgisayar lisans mezunu olmak ve ilgili alanlardan birinde yüksek lisans mezunu olmak.
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Program: Ünvan: Kadro Sayısı: ALES Puan Türü: Yabancı Dil: Aranan Nitelik:
İnşaat Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 70/SAY 50 İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mimarlık Araştırma Görevlisi 1 70/SAY 50 Mimarlık lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Araştırma Görevlisi 1 70/EA 50 İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Program: Ünvan: Kadro Sayısı: ALES Puan Türü: Yabancı Dil: Aranan Nitelik:
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Araştırma Görevlisi 1 70/SAY 50 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Beslenme ve Diyetetik Araştırma Görevlisi 1 70/SAY 50 Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olup, aynı alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmak.
Ebelik Öğretim Görevlisi 1 70/SAY 50 Ebelik veya Hemşirelik lisans mezunu olup, Ebelik veya Hemşireliğin alt dallarından birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak.
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Program: Ünvan: Kadro Sayısı: ALES Puan Türü: Yabancı Dil: Aranan Nitelik:
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Araştırma Görevlisi 1 70/SÖZ 50 Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi 1 70/SÖZ 50 Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans mezunu olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Program: Ünvan: Kadro Sayısı: ALES Puan Türü: Yabancı Dil: Aranan Nitelik:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Araştırma Görevlisi 1 70/EA 50 Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Program: Ünvan: Kadro Sayısı: ALES Puan Türü: Yabancı Dil: Aranan Nitelik:
Görsel İletişim Tasarımı Öğretim Görevlisi 2 70/SÖZ 50 İletişim Fakültesi lisans mezunu olup, ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Görsel İletişim Tasarımı Araştırma Görevlisi 1 70/SÖZ 50 İletişim Fakültesi lisans mezunu olup, ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’ de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Başvuru Başlangıç Tarihi 10.08.2023 Sınav Giriş Tarihi 29.08.2023
Son Başvuru Tarihi 24.08.2023 Sonuç Açıklama Tarihi 31.08.2023
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi 25.08.2023 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Sitesi www.avrasya.edu.tr
Başvuru Şekli Şahsen veya Posta İle (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden kurumumuz sorumlu değildir.)
Başvuru Adresi Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Pelitli Mahallesi Olimpiyat Bulvarı No:35/A (Pelitli Yerleşkesi) Ortahisar/TRABZON
Telefon:0 462 334 05 50 Personel Daire Başkanlığı Dâhili: 1217


A. GENEL ŞARTLAR :
1
. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3. Adayların not döküm belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not Doküman belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sisteminin olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.
4. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartlarından muaftır.
5. 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 18.05.2021 tarihli ve 31485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle 8’inci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “seksen” ibaresi “seksen beş” olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle Yabancı Dille öğretim yapılan bölümler için asgari yabancı dil puanı şartı 85’tir.

B. ÖZEL ŞARTLAR :
1
. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1
. Öğretim Elemanı Başvuru Formu
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3. Özgeçmiş
4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devlet üzerinden alınabilir.)
5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
6. Lisans/Yüksek Lisans Transkripti (onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)
7. ALES belgesi (ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden alınan karekodlu sonuç belgesi)
8. Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden alınan karekodlu sonuç belgesi)
9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik fotoğraf)
10. Alanında tecrübe belgesi (İlan edilen kadronun özel şartlarında tecrübe şartı var ise gereklidir.) 
11. Sosyal güvenlik kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

ÖNEMLİ NOTLAR :
1
. Başvurunun şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir.
2. Sonuçlar üniversitemizin internet sitesinden (www.avrasya.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizden yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3. Onaylı istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca “aslı gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
4. Adaylar üniversitemizce ilan edilen kadrolardan yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
7. Üniversitenin /İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Kazanan adaylar Üniversitenin belirlediği tarihte göreve başlar.
8. e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.