T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı proje ve uygulama işleri için Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların 24. maddesine göre Ön Yeterlik başvuruları alınacak.

Ön yeterlik başvurusu, 29 Aralık 2023 günü mesai bitimine kadar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü II. T.B.M.M Ulus / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Konsorsiyum olarak ön yeterliğe başvurulamaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ