banner52

DEMOKRASİ PAKET

DEMOKRASİ PAKET

Nihat Ekinci

nihat.ekinci@hotmail.com
01 Ekim 2013, 17:12
Bu makale 944 kez okundu
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 30 Eylül 2013 tarihinde yaptığı basın toplantısı ile Türkiye’nin aylardır beklediği partisinin demokrasi paketini açıkladı. Paketin çözüm paketi olmaktan ziyade Türkiye’nin demokrasi ayıbı olarak nitelenen konularındaki açıkları kapatmaya yönelik bir adım olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Ancak bu haliyle bile Türkiye genelinde rahatlama sağlayacağını kabul etmek gerekiyor.
Paket Kürt legal siyasetinin önünü açacak içerikte olmasına rağmen Kürt sorunundan kaynaklı sorunların çözümü noktasında rahatlatıcı adımlar içermediği de görülmektedir. Örneğin halen cezaevlerinde bulunan siyasi tutukluların sorunları, seçilmişlerin sorunları, TMK değişikliği konularında her hangi bir düzenleme içermiyor. Bu nedenle Kürt kesiminin beklentilerine cevap veren bir paket olmadığı açık.
Buna rağmen legal siyasal alanın kullanımını teşvik eden adımların atıldığını da belirtmek gerekiyor.
Konuyu madde başlıkları şeklinde ele alırsak;
1-Seçim sistemi. Seçim sisteminde başbakanın önerdiği modellerden ziyade olması gereken şey mevcut sistemde barajın kaldırılması veya %3 gibi bir seviyeye indirilmesidir. İstikrar adı altında dayatılan önermelerin iktidarın işine yaradığını belirtmek gerekiyor. Her halükarda BDP meclise gidecek.
2- Siyasi haklar başlığında siyasi partilere verilen hazine yardımı konusunda oy oranının %7’den %3’e indirgenmesi yerinde bir karar olmuştur. Daha doğrusu ise bu oranın her partiye aldığı oy oranında dağıtılmasıdır. Buna göre BDP hazine yardımı almaya başlayacak.
3- Siyasi partilerin örgütlenmesinde kullanılan Beldede örgütlenme sisteminin kaldırılması ve Eşbaşkanlık sisteminin kabulü yerinde olmuştur. Bu sistemin BDP tarafından fiilen uygulandığını belirtmek gerekiyor. Belde meselesi nedeniyle birçok parti birçok ilde örgütlenebilecek.
4- Siyasi partilere üyelik hakkının genişletilmesi yararlı ve demokratik olmuştur. Oy kullanma hakkı olan vatandaşların arasındaki ayırım da kalkmış olacak.
5- Farklı dillerde propaganda yapılmasının sağlanması fiili durumun yasallaştırılması anlamı taşımıştır. Burada kullanılan dilin Kürtçe olduğunu her halde anlamayan yoktur. BDP için açılan davaların düşmesi ve mevcut durumun yasallaşması demek.
6- Nefret suçlarının cezai yaptırımı ve ceza oranlarının artırılması toplumdaki ayrımcılığı ortadan kaldırması açısından yerinde bir karar olmuştur. Bütün azınlıkların faydasına olmuştur ancak uygulamanın sıkı takibi gerekecektir.
7-Ayırımcılıkla mücadele düzenlemesi sayesinde birçok hak talebi karşılanacak veya karşı çıkılamayacaktır.
8- Yasak harflerin kaldırılması ile Kürtçe yazım konusundaki engelleme de yasal takibe takılmayacaktır.
9- Gösteri ve toplantı kanunundaki düzenlemeler yerinde olmuştur. Güzergah değişiklikleri veya belirlemeleri ilgililerin önerisi ile yapılmalıdır.
10- Özel Okullarda anadil eğitimi meselesi çok dar kalmıştır. Seçmeli derslerden sonra atılması gereken adım insanların anadillerini para ile öğrenmesi değil kamu hizmeti olarak bu haklarını kullanmalarıdır. Bu madde ihtiyaçları karşılayamamıştır.
11- Eski isimlerin iadesi yerinde olmuştur ancak içişleri bakanlığının onayına bırakılmış olması il ve ilçe isimlerinin ise yasa ile değiştirilecek olması uygulamada sıkıntılara neden olacaktır.
12-Hacı Bektaşi Veli isminin Nevşehir Üniversitesine verilmesi Alevileri verilen bir mesaj olarak algılanmakta değeriniz bizim değerimizdir denilmek istenmektedir. Ancak paketin alevi kısmının eksik kaldığını belirtmek gerekiyor.
13-Kişisel verilerin korunmasının yasal güvenceye kazandırılması olumlu olmuştur.
14-Yardım toplamanın serbest bırakılması yerinde olmuştur.
15- Kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması geç kalınmış bir karar olmasına rağmen olumlu bir adımdır.
16- Andımızın kaldırılması bir devrin ve inkar mantığının sonu demektir. Artık herkesin zorla yalan söylemesinin önüne geçilmiş oldu.
17- Mor Gabriel manastırına haklarının iadesi Süryani halkından dilenen bir özür olarak algılanabilir.
18-Roman dil ve kültür enstitüsü ise hak konusunda atılmış ilk adım olması hasebiyle yararlı olmuştur.
Sonuç paket demokratikleşme ve çözüm paketi olmaktan uzaktır ancak bunlar için zemin hazırlayan bir paket olmuştur. Ciddi bir şekilde uygulandığında demokratik kriterleri artıracaktır. Bu paketten sonra gelecek olumlu hava ile çözüm süreci ile ilgili adımların acilen atılması gerekmektedir.
 
 
 

Yorum Gönder


@name x