TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden:

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden:

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden:

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden:

14 Kasım 2013 Perşembe 17:19
659 Okunma
TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden:
  

 

 

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden:

TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI  “HER TÜRLÜ WORKOVER KULELERİ, İŞ MAKİNALARI, HAFİF VE AĞIR VASITA ARAÇLARIN PLANLI YAĞLAMA BAKIM İŞLERİ.

 

İhale Kayıt No

: 2013 /162798

 

1-İdarenin

 

 

a) adresi

: TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

 

b) telefon ve faks numarası

: (488) 213 27 10 (6 Hat)

 

c) elektronik posta adresi (varsa)

: ayuruk@tpao.gov.tr

 

2-İhale konusu hizmetin

 

 

a) niteliği, türü ve miktarı

: TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI  “HER TÜRLÜ WORKOVER

   KULELERİ, İŞ MAKİNALARI, HAFİF VE AĞIR VASITA ARAÇLARIN PLANLI

   YAĞLAMA BAKIM İŞLERİ.- Açık İhale

 

b) yapılacağı yer

TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

 

c) işin süresi ve başlama tarihi

 : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI MÜTEAKKİP -  2  YIL

 

3-İhalenin

 

 

a) yapılacağı yer

: TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

 

b) tarihi ve saati

: 12.12.2013 SAAT 14.00

 

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1 Benzer iş olarak Makine, Petrol ve Kimya fakültesi mezunu mühendisler .

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası karşılığı TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BON BAŞMÜHENDİSLİĞİ adresinden satın alınabilir.

7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.İdaremiz (hizmet alımı ihaleleri) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

İLAN OLUNUR

Son Güncelleme: 14.11.2013 17:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.