T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Batman Bölge Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Batman Bölge Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Batman Bölge Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Batman Bölge Devlet Hastanesi

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:12
83 Okunma
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Batman Bölge Devlet Hastanesi

İHALE İLANI

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
BATMAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Batman Bölge Devlet Hastanesi


Onkoloji Birimi İçin Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası : 2019/246578
1- İdarenin
  a) Adresi : Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi No:1 / Batman  MERKEZ/BATMAN
  b) Telefon ve faks numarası
  c) Elektronik posta adresi
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
: 04882213065-66 - 04882213068
: batmandhs5@saglik.gov.tr
: http://www.batmanbdh.gov.tr/
2- İhale konusu malın
  a) Niteliği, türü ve miktarı : Onkoloji Birimi İçin Tıbbi Sarf Malzeme Alımı 5 Kalem
  b) Teslim yeri : Batman Bölge Devlet Hastanesi
  c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 360 (üçyüzaltmış) takvim günüdür.
Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 360 gün içerisinde İdarenin yazılı talebi üzerine peyder pey teslimi gerçekleştirecektir.
3- İhalenin
: Batman Bölge Devlet Hastanesi İdari Bina 2.Kat İhale Odası
  a) Yapılacağı yer
  b) Tarihi ve saati : 13.06.2019 - 10:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: a) İsteklilerce teklif edilen malzemeler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)`ye kayıtlı olduğuna dair UBB numarasını teklif mektuplarında belirtecek veya ayrı liste halinde teklif zarfının içerisinde verecektir. Farklı boyutlarda ürün çeşitliliği gerektiren malzemeler için (birden fazla UBB veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) )kaydı gerektiren) UBB veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) numaralarının liste halinde ihale dosyasında bulunması yeterli olacaktır.
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi
olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler  ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Malların numune/katalog/fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
a)İhalede adı geçen tüm kalemler için numune verilecektir. Numuneler ihale öncesinde numune teslim tutanağı ile birlikte imza karşılığında satınalma servisine teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde teklif veren firmanın adı ve numunenin hangi kaleme ait olduğu belirtilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı Batman Bölge Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
Standart Form - KİK002.1/M
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Batman Bölge Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi  miktarı  ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
     Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren  60 (altmış) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
banner103
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.