BATMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

BATMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

BATMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

BATMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

17 Aralık 2014 Çarşamba 10:20
1093 Okunma
BATMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
  

26 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YEDEK PARÇA MALZEMESİ ALIMI

BATMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

26 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi Cihaz Yedek Parça Malzemesi Alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2014/172176

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ziya Gökalp Mahallesi Edip Solmaz Bulvarı 72060 BATMAN MERKEZ/BATMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4882153185 - 4882153160

c) Elektronik Posta Adresi

:

batman.adsm@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

26 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi Cihaz Yedek Parça Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 15 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

b) Tarihi ve saati

:

26.12.2014 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek malların numuneleri, (varsa katalogları ve fotoğrafları ) teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 43 maddesi hükümlerine göre hazırlanmalıdır.İhaleye katılacak olan firmalar numunelerini varsa kataloglarıyla birlikte, üstünde yüklenici firma  ve  ihale bilgilerinin yazılı olduğu kapalı  paketlenmiş şekilde sunacaklardır. Ayrıca teklifi verilen numune  üstünde de yüklenici firma adı, ihale kayıt numarası ve numune kalem sıra numarası mutlaka yazılmalıdır. İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin numunelerini, ihale kayıt numarası ve numune sıra numarası yazılı numune teslim tutanağını ihale tarih ve saatinde ihale komisyonuna teslim etmelidir. İhale dokümanında istenilen tıbbi sarf ve tıbbi cihaz yedek parça malzemeleri  için numune getirilmesi zorunlu olup, belirtilen hususlara göre numunelerini getirmeyen/teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yüklenici firmalar İhale dokümanını; EKAP’tan e- imza ile indirerek, Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi veznesine veya Türkiye Halk Bankası IBAN: TR 48 0001 2009 6750 0005 0000 98 no’lu kurumsal hesaba yatırılan doküman bedeli dekontu ibraz edilerek ihale dokümanını idareden satın alabileceklerdir. İnternet’ten ödeme yapılması durumunda, dekont bankaya onaylatılmalıdır. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan ) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Son Güncelleme: 17.12.2014 10:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.