55 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIM İŞİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ

55 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIM İŞİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ

55 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIM İŞİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ

55 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIM İŞİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ

admin
admin
08 Haziran 2017 Perşembe 11:00
555 Okunma
55 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIM İŞİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ

55 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIM İŞİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BATMAN
ÜNİVERSİTESİ
55 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık »hale usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
İhale Kayıt Numarası : 2017/282946
1- İdarcııin
a) Adresi : Batman Üniversitesi Batı kaman Kanıpüsü Rektörlük Binası
"2100 BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882173907 - 4882173521
c) Elektronik Posta Adresi : aser.sıınbuk&batman.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/HKAP7 internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 55 Kaleni Kırtasiye Malzemesi Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta ver alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Batman Üniversitesi Batı Ranıan KaınpOsii Rektörlük Hizmet
Binası
c) Teslim tarihi : 50 gün içinde malzemelere teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Batman Üniversitesi Batı kaman Kanıpüsü Rektörlük Mi/met
Binası 72100 BATMAN/MERKEZ
b) Tarihi ve saati : 16.06.2017 - 13:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler iie yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamınoı bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Sekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekh ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Kağıt I rünlcr ve Kalemler kısımları ve aşağıda belirtilen ürünler için numunelerde getirilecektir. Teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun numuneler teklifler ile birlikte numune kabul tutanağı karşılığında idareye teslim edilecektir, numune sunmayan veya numunesi uygun görülmeyen isteklilerin o kısım için verdikleri tekli! değerlendirme dışı bırakılacaktır. l)Büyük boy zımba makinesi 2)Zımba makinesi (pens tipi) 3) Sim yapıştırıcı 4) Stick yapıştırıcı 5) Makas 6)Çift taraflı bant 7) masa üstü üçlü evrak rafı 8):Hesap Makinesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif satic-ce fiyat esasına gore belirlenecektir.
6. İhaleye sadece veılı istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale okumanı, idarenin adresinde ç ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Batman Üniversitesi Batı Raman Kampusu Rektörlük Hizmet Binası İdari vc Mali İşler Daire Başkanlığı 72100 BATMAN/MERKEZ adresinden satın alınabilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale -.'ek Umanım satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur
8. Teklifi rih ve saatine kad ı Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Rektörlük Hizmet Binası 72100 BATMAN/MERKEZ adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İsteklıle- tekliflerini, mal kalem-kalemle;i için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ;le bu mal Kalemleri için teklif edilen birim fıyatiaım çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden bınm fiyat sözleşme imzalanacaktır Bu ihalede. kısmı teklif verilebilir
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihale /e teklif verilemez
13. Diğer hususlar:
İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.