“Vergi denetim kapasitesi üç kat arttı”

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da vergi haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘vergi rekortmenleri’ ödül programında konuştu:

“Vergi denetim kapasitesi üç kat arttı”

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da vergi haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘vergi rekortmenleri’ ödül programında konuştu:

05 Mart 2014 Çarşamba 19:39
1295 Okunma
“Vergi denetim kapasitesi üç kat arttı”

Vergi yüksek algısı birkaç üründen kaynaklanıyor”

** Batman’da düzenlenen ‘vergi rekortmenleri’ ödül programına katılan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önemli açıklamalanda bulundu. Mükellefleri uyaran Şimşek: “Maliye’nin vergi denetim kapasitesi teknolojiyi de dikkate alırsak en az üçe katlanmış durumda. 2011’de 16 bin dosya incelenirken, bu rakam şimdi 70 binin üzerinde. Bu açıdan mükelleflerimiz hesaplarını düzgün tutmalı” dedi.

** Türkiye’de vergi yükünün yüksek olmadığını da belirten Şimşek: “Vergi oranlarını artırmadık, aksine düşürdük. Vergiyi tabana yayıyoruz ve bunun sayesinde ülkemizin daha çok hizmet üretmesine imkan sağlıyoruz. Vergi yüksek algısı birkaç üründen kaynaklanıyor” diye konuştu.

VERİLERİ BATMAN’DA AÇIKLADI

Batman Defterdarlığı’nın Kültür Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlediği ‘Vergi rekortmenleri’ ödül programına katılan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’de vergi yükünün yüksek olmadığını açıkladı. Şimşek: “OECD ülkeleri arasında Türkiye’de vergi yükünün son derece düşük olduğunu görebilirsiniz. Tüketim vergileri üzerindeki vergileri düşürmedik. Biz tercihimizi üretimden, ihracaattan, istihdamdan kullandık. Hükümet olarak dedik ki, Türkiye’nin geleceği yatırımdadır. Daha çok istihdamdadır, üretimdedir. Dolaysıyla bu anlamda vergi oranlarda indirimlere gittik. Kurumlar vergisi, şirketlerin verdiği vergidir. Şirketler 100 lira kar ederse eskiden 30 lira vergi verirken şimdi 20 lira vergi veriyor kar üzerinden. Tabi bu karı dağıtırlarsa hissedarlarına temettü olarak o zaman 2002 yılında vergi yükü yüzde 65’ti. Yani elde edilen 100 liralık karın 65 lirası vergi olarak ödeniyordu. Bu rakamı 34’e kadar indirdik. 2002 Yılında OECD ülkeleri arasında vergi yükü en yüksek ülkeydi. Bugün Türkiye vergi oranı anlamında en düşük ülkelerden bir tanesi. Hakikaten biz şirketler üzerinden rekabet gücünü artırmak için, Türkiye’yi büyütmek için, daha çok istihdam için vergileri indirmişiz.”

EN AZ VERGİ ALAN ÜLKELER ARASINDAYIZ”

Türkiye’de çalışanlarda da vergi yükünü aşağı çektiklerini belirten Şimşek, şöyle devam etti: “Bugün Batman’da yatırım yapan bir yatırımcının kurumlar vergisi yüzde 20 bile değil. Yani yüzde 90 vergi indirimi var 6. bölgede. Diğer bölgelerde de indirim uyguluyoruz. Niye çünkü biz tercihimizi üretimden yana çok açık bir şekilde koymuşuz. Bir de tercihimizi çalışandan yana koymuş. Eskiden çalışanlardan alınan vergi oranı 45 ila 35 arasındaydı. Bu rakamı yüzde 15 ila 22 arasına düşürdük. Vergi yükünü aşağı çektik. Eskiden Türkiye yüzde 50 vergi oranıyla Avrupa veya OECD ülkeleri arasında en yüksekleri arasındaydı. Bugün yüzde 35’lik rakamla düşükler arasına geçtik. En düşük vergi oranı gelir dilimlerine göre yüzde 22’den 15’e indirdik. Ama asgari ücretliden de vergiyi sıfırladık. Şöyle sıfırladık, eğer bir asgari ücretlinin eşi çalışmıyorsa ve dört çocuğu varsa sıfır vergi veriyor. Eskiden yüzde 12.8 veriyordu, şimdi bekar asgari çalışan dahi yüzde 5 civarında vergi veriyor. Rakamlar ortada. Asgari ücretli üzerindeki vergi yükünü ciddi bir şekilde azaltmışız.”

5.2 MİLYAR TASARRUF YAPILDI”

ARGE çalışması yapan firmalara ciddi destek verdiklerini de belirten Şimşek: “Biz Türkiye’nin katma değer zincirinde yani bilgi yolu, teknoloji yolu, ürün üretmesi için ARGE desteklerini veriyoruz. Belki Batman’da büyük ölçekte ARGE yapan yok ama şunu söyleyeyim. Bugün 100 lira ARGE harcaması yapana biz 225 lira destek veriyoruz. Yani hiçbir dönemde hiçbir ülkede olmayacak güçlü destekler veriyoruz. Kurumlar vergisini yüzde 2’ye kadar indiriyoruz, istihdama çok ciddi destek sunuyoruz. Tüm bunlar üretimi artırmak ve cari açığı azaltmaktır. Tasarruflarla ilgili detaylara girmeyeyim ama çok açık ven net bir şekilde tasarrufları teşvik ediyoruz ve bu teşvikler işe yarıyor. Son bir yıl içinde 1.1 Milyon kişi özel emeklilik fonlarına katıldı ve 5.2 Milyar ilave tasarruf yapıldı. Yeter ki vatandaşımız tasarruf yapsın.”

CARİ AÇIĞI AZALTACAĞIZ”

Cari açığı azaltmak için Maliye politikası ayağında da önemli adımlar attıklarını belirten Şimşek: “Özellikle teknoloji geliştirme bölgelerine, ARGE’ye, sınai mülkiyet hakları, hizmet ihracına çok güçlü destekler veriyoruz. Bir patent ortaya koyarsanız ve bunu ticari ürüne dönüştürürseniz o üründen elde edeceğiniz ürünün gelirin yüzde 50’sini vergi matrahından düşürebiliyorsunuz. Yüzde 50 vergi indirimi, muazzam bir destek. Çünkü amacımız Türkiye’yi geleneksel sektörlerden daha modern, teknolojisi, bilgisi yoğun bir üretime geçirebilmektir. Türkiye bu konuda epey mesafe kat etti” dedi.

DOLAYLI VERGİLER BİRAZ YÜKSEK”

Şimşek, şöyle devam etti: “Türkiye’de vergi yükü yüksek değil. Vergi oranlarını artırmadık, aksine düşürdük. Vergiyi tabana yayıyoruz ve bunun sayesinde ülkemizin daha çok hizmet üretmesine imkan sağlıyoruz. Peki bütün bunlara rağmen vergi yüksek algısı nereden kaynaklanıyor. Tabi ki dolaylı vergiler biraz yüksek, yani tüketim vergisi üzerinden aldığımız vergiler. Burada dolaylı vergilerin toplam vergilere oranı yüzde 45. Bu noktada farklı bir noktadayız. O nedenle gelir vergisi reformu yapıyoruz. Vergiyi tabana yayarak daha adil bir sistemi tabi ki uygulamaya koyacağız. Sistemi geliştireceğiz. Verginin yüksek olduğu algısı birkaç üründen kaynaklanıyor. Bunlardan bir tanesi akaryakıtla ilgili. Bakın 2002 yılında bir benziliğe gitseniz ve bana 100 liralık benzin verin deseniz, o 100 liranın 70 lirası vergiydi. Bugün 58 lirası vergi. Oldukça yüksek bir rakam. Ama vergi yükü ciddi bir şekilde yine azalmış. Tabi ki verginin yüksek olduğunu pekiştiren bir faktör. Yine alkollü içeceklerde vergi yükü oldukça yüksek, yani başka ülkelerle karşılaştırıldığı zaman. Yine sigarada vergi yükü oldukça yüksek. Sigarayı zaten zararlı bir ürün olarak görüyoruz. Amacımız burdan vergiden çok vatandaşımızın sigara içmemesi hedefidir. MTV oranında vergi yüksek. Ordada ithalat ağırlıklı olduğu için yani Türkiye sattığı her 100 binek otomobilinin 80’ini ithal ediyor. Cari açığı azaltmak için orda da vergiyi yüksek tuttuk. Ayrıca iletişimde de vergi yüksek. Son bahsettiğim alanda iyileştirmeler yapılabilir. Biz internet üzerinden özel iletişim vergisini cep telefonlarını mesela yüzde 25’ten 5’e düşürdük. Daha da düşürmemiz gerekecek.”


YAPISAL DÖNÜŞÜM İÇİNDEYİZ”

Maliye Bakanlığı’nda önemli bir yapısal dönüşüm olduğunu da ifade eden Şimşek: “Ülkemizin kalkınması için çaba gösterirken kendimizi de yeniliyoruz. Maliye’de de ciddi reformlar yaptık. Hiçbir vatandaşın Defterdarlığa, Vergi Dairelerine gelmemesini sağlamayı hedefliyoruz. Her şeyi telefonla, evinden bilgisayarla veya banka şubesinden yapabilme çabası içindeyiz. Ne zaman ki vatandaş çay içme dışında vergi dairesine uğramazsa o zaman biz işimizi en mükemmel şekilde hallettiğimizi düşünürüz. Hayatı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Tabi yine elektronik fatura dediğimiz husus önemli bir konu, gündemde. Yani hem faturayı elektronik yapabilirsiniz, elektronik arşiv yapabiliyorsunuz. Bunları sınırlı mükellefler için uygulamaya koyduk. Ama zamanla tüm mükelleflere bunu yayacağız, sorumlu hale getireceğiz. Eskiden vergi rekortmenleri biz listeye girdik mutlaka bizi denetlerler diye korkuyorlardı. Böyle bir şey yok. Biz şu anda vergi denetimini risk analizine göre yapıyoruz. Hakikaten kaynakları daha iyi bir şekilde kullanıyoruz” dedi.

CEKETİNİZİ İLİKLEYİN”

Maliye çalışanlarına da seslenen Maliye Bakanı Şimşek, şöyle devam etti: “Mükellefin önünde mutlaka ceketini ilikleyecekler. Çünkü mükellef olmadan parasını riske atmadan, üretim yapmadan, yatırım yapmadan, adam çalıştırmadan, ihracat yapmadan vergiye konu ekonomik faaliyet olmaz. Mükelleflerin hizmetindeyiz. Mükelleflerle diyalogu güçlü tutacağız. Bizim için son derece önemlidirler. Mükellefler ülkede katma değer üretiyorlar. Ülkemizin kalkınmasında katkıda bulunuyorlar. Ama mükelleflerin de 76 milyonun hakkı olan vergi yükümlülüklerini de hakkıyla yerine getirmesi içindeyiz. Vergi uyumu esastır. Eğer biz vergileri toplayamazsak, 76 Milyona ne sağlık hizmeti, ne eğitim hizmeti, ne yoksulumuza sahip çıkabiliriz. Vergi devletin bir alacağı değildir. Vergi, 76 milyonun bir emanetidir. Çalışıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Birlikte yaşamanın bir gereği olarak kazandığınızın belli bir yüzdesini 76 Milyona hizmet olarak veriyorsunuz. Yani kendinizle gurur duymanız lazım.”766 BİN MÜKELLEF KAZANDIK”

Son yıllarda Maliye’de çok başarılı bir uygulamaya geçtiklerine de dikkat çeker Bakan Şimşek: “Birçok gayrimenkul sahibi vatandaşımız geçmişte kazandığından hiçbir vergi vermiyordu. Kapımızı çalmayan meğer yüz binlerce ev sahibi, gelir sahibi insanımız varmış. Biz yeni bir sistemi uygulamaya koyduk 2 yıl önce ve bu sistemle özellikle 2011-2012 dönemlerinde toplam 766 bin yeni mükellef kazandık. Ciddi bir rakam. Mükellef sayısını ikiye katlamış olduk. Ne şekilde gelir elde ediliyorsa bunun mutlaka vergilendirilmesi gerekiyor” dedi.

HESAPLARINIZI DÜZGÜN TUTUN”

Vergi denetimlerini üç kat arttırdıklarını da söyleyen Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı: “Vergi Denetim Kurulunu da yeniden yapılandırdık. Hakikaten uzmanlaşmaya gittik. Mükellefler artık hesaplarını düzgün tutsunlar. Çünkü Maliye’nin vergi denetim kapasitesi teknolojiyi de dikkate alırsak en az üçe katlanmış durumda. Eskiye oranla denetime tabi tutulma olasılığınız katbe kat artmış. Onun için hesaplar iyi tutulursa hiçbir sorun yaşamazsınız. Amacımız hakkıyla vergisini verenlerden değil, vergi kaçıranlarla mücadele etmektir. Ayrıca devlette performans sistemini getirdik. Şimdi müfettişlerin performansına bakıyoruz, iyi olanları yeterlilikte ve promosyonunda dikkate alıyoruz. Bakanlıkta performans sistemiyle önemli bir adım atıyoruz. Bu sistemi daha da geliştireceğiz. Son iki yıl içinde müfettiş sayısı ikiye katlanmış durumda. Şu anda harıl harıl eğitim yapıyoruz. Vergi Denetim Kurulunu 2011’de yeniden yapılandırdık. 2011’de vergi denetim dosya inceleme sayısı 16 bindi. Şu anda rakam 70 binin üzerinde. Türkiye vergi denetiminde çok yeni bir sayfa açtı. Bu rakam daha da artacak. Eski ve yeni müfettişleri eğitimden geçiriyoruz. Türkiye’de denetim arttıkça matrah farkları, vergi farkı ve cazalar ciddi bir şekilde artmış. Bunu yapmak durumdaylız. Başka şekilde kamu harcamalarını sağlıklı finanse edemeyiz.”

“KARDEŞLİK SÜRECİ”

Batman’daki ziyaretlerinin ardından Kozluk ilçesine geçen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ak Parti Kozluk ilçe teşkilatının programına katıldı. Partililere seslenen Şimşek: “Çözüm süreci, kardeşlik sürecidir. Halkımızla kucaklaşarak bu hukuku pekiştiriyoruz. Kozluk, yerelde daha iyi hizmeti hak ediyor” dedi. Yaklaşık 2500 kişinin yemekte ağırlandığı programın ardından Şimşek, Sason’a geçti.

Son Güncelleme: 05.03.2014 19:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.